รับสอนเขียนโปรแกรม

บริการสอนเขียนโปรแกรมเพื่อทำโปรเจค

รับสอนเขียนโปรแกรมเพื่อทำโปรเจคแบบตัวต่อตัว อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเรียนออนไลน์ได้ ขอแค่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องเทพ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ เพราะเราสอนให้รู้ตั้งแต่พื้นฐาน เน้นปฏบัติและสามารถนำไปใช้งานจริงๆได้

อัตราค่าเรียน

  • ชั่วโมงละ 400 บาท
  • เหมาวันละ 2,000 บาท
  • เรียนวันละไม่เกิน 6 ช.ม.
  • เริ่มเรียน 9.00 - 16.00 น.

สถานที่เรียน

  • พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เรียนแบบนัดเจอตัวต่อตัว สถานที่ตามแต่ผู้เรียนจะตกลง บางพื้นที่อาจมีการเรียกเก็บค่าเดินทางเพิ่มเติม
  • ต่างจังหวัด เรียนผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom, AnyDesk, Teamviewer
  • อุปกรณ์การเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คทางผู้เรียนต้องเตรียมมาเอง