รับทำโปรเจคจบ

โปรเจคเว็บ

รับทำโปรเจคเว็บ เว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชั่น ระบบฐานข้อมูล ระบบงานเฉพาะทางต่าง ๆ ออกแบบใหม่ทั้งหมด หน้าเว็บไม่ซ้ำแบบ ด้วยการวางโครงสร้างที่เข้าใจได้ง่าย การออกแบบเรียบง่ายเหมาะกับงานนักเรียนนักศึกษาที่เป็นมือใหม่ ราคาไม่แพงอย่างที่คิด สามารถแบ่งจ่ายได้ รองรับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ พร้อมอธิบายรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจในเนื้องาน สามารถพรีเซ้นงานและตอบคำถามได้ ภาษาที่ใช้ได้แก่ HTML5, CSS3 (Bootstrap4), PHP, ASP.NET, NodeJS, ReactJS, AngularJS, Python ฐานข้อมูล MySQL, MariaDB, MICROSOFT SQL SERVER, PostgreSQL, MongoDB, Firebase, SQLite ทำงานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ Appserv, XAMPP, IIS, Nginx, Linux, Container ใช้ตัว CodeEditor อย่าง Dreamweaver, SublimeText, VSCode, Eclipse


ขั้นตอนการจ้างทำโปรเจค

 1. ส่งรายละเอียดงานได้แก่ ขอบเขตโครงงาน หรือขอบเขตโปรเจค หรือproposal หรือบทที่ 1 และเอกสาร แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทีมงานทาง เมล ไลน์ หรือแฟนเพจ
 2. ทีมงานจะแจ้งรายละเอียดการจัดทำและค่าใช้จ่ายให้ทราบ
 3. ชำระเงินค่ามัดจำตามที่ตกลง พร้อมแนบสลิปการชำระเงินแจ้งทาง อีเมล ไลน์ หรือแฟนเพจ
 4. ทีมงานเริ่มงาน โดยจะส่งความคืบหน้าให้ดูเป็นระยะๆ และจะส่งงานให้ท่านบางส่วนพร้อมวิธีสอนการติดตั้งและคำอธิบาย
 5. เมื่องานเสร็จแล้วทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบ และให้เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย
 6. ทำการชำระเงินส่วนที่เหลือ พร้อมแนบสลิปการชำระเงินแจ้งทาง อีเมล ไลน์ หรือแฟนเพจ
 7. ทีมงานจะส่งไฟล์ทั้งหมดให้ท่านหลังจากได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น

 

การรับประกันผลงาน

 1. ทีมงานรับทำโปรเจคจบ.com รับประกันผลงานตามขอบเขตงานทุกกรณี
 2. กรณีที่มีข้อผิดพลาดของงาน ทีมงานจะแก้ไขให้ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
 3. กรณีที่ท่านต้องการเพิ่มขอบเขตงาน ทีมงานอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

 

ลิขสิทธ์ผลงาน

 1. โค้ดโปรแกรม ฐานข้อมูล เอกสารประกอบ และส่วนประกอบอื่นๆ ของซอฟต์แวร์หรือผลงาน ถือเป็นลิขสิทธ์ผลงานของทีมงานรับทำโปรเจคจบ.com โดยสามารถนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือจำหน่าย รวมถึงการทำโฆษณาเพื่อการพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาติจากผู้ว่าจ้างทุกรณี
 2. ทีมงานรับทำโปรเจคจบ.com อนุญาติให้ผู้ว่าจ้าง สามารถนำผลงานที่ว่าจ้างให้ทีมงานฯ ทำการพัฒนา ไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ได้โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่ผู้ว่าจ้างนำผลงานไปทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือจำหน่าย จนเกิดความเสียหาย ทางทีมงานรับทำโปรเจคจบ.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อทางทีมงานรับทำโปรเจคจบ.com เพื่อสอบถามข้อมูล

 

Powered By

รับทำโปรเจค html5
รับทำโปรเจค css
รับทำโปรเจค javascript
รับทำโปรเจค php
รับทำโปรเจค codeigniter
รับทำโปรเจค laravel

 

รับทำโปรเจค asp.net
รับทำโปรเจค angulatjs
รับทำโปรเจค reactjs
รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป
รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning
รับทำโปรเจค wordpress

 

ฐานข้อมูล mysql
ฐานข้อมูล mariadb
ฐานข้อมูล postgresql
ฐานข้อมูล sql server
ฐานข้อมูล firebase
ฐานข้อมูล mongodb

 

รับทำโปรเจค dreamweaver
รับทำโปรเจค vscode
รับทำโปรเจค sublime text
รับทำโปรเจค nodejs expressjs
รับทำโปรเจค nginx
รับทำโปรเจค apache web server

 

รับทำโปรเจค xampp