รับทำโปรเจคจบ

โปรเจคเว็บ

รับทำโปรเจคเว็บ เว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชั่น ระบบฐานข้อมูล ระบบงานเฉพาะทางต่าง ๆ ออกแบบใหม่ทั้งหมด หน้าเว็บไม่ซ้ำแบบ ด้วยการวางโครงสร้างที่เข้าใจได้ง่าย การออกแบบเรียบง่ายเหมาะกับงานนักเรียนนักศึกษาที่เป็นมือใหม่ ราคาไม่แพงอย่างที่คิด สามารถแบ่งจ่ายได้ รองรับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ พร้อมอธิบายรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจในเนื้องาน สามารถพรีเซ้นงานและตอบคำถามได้ ภาษาที่ใช้ได้แก่ HTML5, CSS3 (Bootstrap4), PHP, ASP.NET, NodeJS, ReactJS, AngularJS, Python ฐานข้อมูล MySQL, MariaDB, MS SQLSERVER, PostgreSQL ทำงานบยเว็บเซิร์ฟเวอร์ Appserv, XAMPP, IIS, Nginx, Linix, container ใช้เครื่องมือ Dreamweaver, SublimeText, VSCode, Eclipse


ขั้นตอนการจ้างทำโปรเจค

 1. ส่งรายละเอียดงาน(ขอบเขตโปรเจค proposal หรือบทที่ 1) เอกสารหรือแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทีมงาน
 2. ทีมงานจะแจ้งรายละเอียดการจัดทำและค่าใช้จ่ายให้้ทราบ
 3. ชำระเงินค่ามัดจำตามที่ตกลง พร้อมแนบสลิปการชำระเงิน
 4. ทีมงานเริ่มงาน โดยจะส่งความคืบหน้าให้ดูเป็นระยะๆ และจะส่งงานให้ท่านบางส่วนพร้อมวิธีสอนการติดตั้งและคำอธิบาย
 5. เมื่องานเสร็จแล้วทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบ และให้เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย
 6. ทำการชำระเงินส่วนที่เหลือ พร้อมแนบสลิปการชำระเงิน
 7. ทีมงานจะส่งไฟล์ทั้งหมดให้ท่านหลังจากได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น

การรับประกันผลงาน

 1. รับประกันผลงานตามขอบเขตงานทุกกรณี
 2. กรณีที่มีข้อผิดพลาดของงาน ทีมงานจะแก้ไขให้ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
 3. กรณีที่ท่านต้องการเพิ่มขอบเขตงาน ทีมงานอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
 4. กรณีท่านนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไข จนเกิดความเสียหาย ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. กรณีที่ท่านนำไปจำหน่ายต่อทางทีมงานขอไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น