รับทำโปรเจคเหมืองข้อมูล โปรเจคAI

โปรเจคเหมืองข้อมูล Data Mining

รับทำโปรเจคเหมืองข้อมูล Data Mining ตามกระบวนการ CRISP-DM ซึ่งทางทีมงานรับทำตั้งแต่ทำความสะอาดข้อมูล (ข้อมูลดิบลูกค้าต้องเตรียมมาเอง) เพื่อความเหมาะสมกับการนำไปใช้งานต่อ และวิเคราะห์การนำโมเดลมาใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่คุณมี ซึ่งจะใช้โปรแกรมอย่าง Rapid Miner, Weka, Orange Canvas ในการประมวลผล และการแปลผลการทำเหมืองข้อมูล หาความแม่นยำ ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากข้อมูลที่นี่ จัดโปรโมชั่นสินค้า หรือแบ่งกลุ่มข้อมูล

 

โปรเจคคลังข้อมูล Data Warehouse

รับทำคลังข้อมูล Data Warehouse โดยใช้เครื่องมือ Microsoft SQL Server มีการทำ ETL, OLAP Cube, DataMart เพื่อเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการนำไปใช้ใน BI ต่าง ๆ

 

โปรเจคระบบธุรกิจอัจฉริยะ BI:Business Intelligenc

รับออกแบบและจัดทำหน้าแดชบอร์ด Dashboard เพื่อนำข้อมูลมาแสดงในรูปแบบ Data Visualization ที่เป็นแบบภาพรวม ดูแล้วเข้าใจได้ง่าย มีความยืดหยุ่นสูงด้วยเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Excel, Power BI, tableau, Weka, Qliksense, Sisense, Qlikview สำหรับ นำเสนอภาพรวมของข้อมูลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของโปรเจค