รับทำโปรเจคจบ โปรเจคนักศึกษา

บริการรับทำโปรเจค

บริการทำโปรเจคสำหรับนักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี และป.โท เป็นโปรเจคที่เกี่ยวกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฯลฯ เป็นการให้คำปรึกษาต่าง ๆ ในการทำโปรเจคจบ ตั้งเริ่มต้นจนสอบผ่าน ช่วยคิดหัวข้อโปรเจคจบ เขียน proposal วางแผนการทำโปรเจคจบตามกำหนด เขียนโปรแกรม ทดสอบระบบ ทำรูปเล่มเอกสาร เก็บแบบสอบถาม ประมวลผล ทำpaperเพื่อตีพิมพ์ ทำพรีเซ็นเทชัน การเตรียมตัวพรีเซ้น การตอบคำถาม

โดยจะมีทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลตลอดทุกขั้นตอนแบบเป็นกันเอง ราคาไม่แพงสามารถแบ่งจ่ายเป้นหลายงวดได้ตามแต่ตกลง ซึ่งบรการทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้

รับทำโปรเจคจบ โปรเจคนักศึกษา

โปรเจคเว็บ

บริการทำโปรเจคเว็บททุกประเภท เว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชั่น ระบบฐานข้อมูล ระบบงานเฉพาะทางต่าง ๆ ที่ทำงานผ่านเครือข่าย ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และระบบสามารถรองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ (Responsive Design) โดยใช้ภาษา HTML5, CSS3, Bootstrap4, PHP, ASP.NET, NodeJS, ReactJS, AngularJS, Python ฐานข้อมูล MySQL, MariaDB, SQL SERVER, PostgreSQL, MongoDB, Firebase ทำงานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ Appserv, XAMPP, IIS, Nginx, Docker ใช้เครื่องมือ Dreamweaver, SublimeText, VSCode, VisualStudio, Edit Plus, Eclipse

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรเจคโมบายแอปพลิเคชัน

รับทำโปรเจคโมบายแอปพลิเคชัน ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) ด้วยภาษา Native หรือจะใช้ Cross Platform ก็ได้ โดยใช้ภาษา Java, Dart, React Native, Ionic ฐานข้อมูล SQLLite, Firebase, MySQL, MariaDB, SQL SERVER เรียกใช้งานผ่าน API แบบ RestFul ใช้เครื่องมือ Android Studio, VSCode, SublimeText, XCode

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รับทำโปรเจคจบ โปรเจคนักศึกษา

โปรเจคอื่นๆ

นอกจากนี้เรายังรับทำโปรเจคเหมืองข้อมูล (Data Mining) คลังข้อมูล (Data Warehouse) โปรเจคแชทบอท (Chatbot) โปรเจคที่ทำ Data Visualization ด้วยเครื่องมืออย่างระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) ใช้เครื่องมืออย่าง Orange, WEKA, Rapid Miner, Power BI, Qlik Sense, Sisense, Tebleau, MS Excel