ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ราคา 1,000.00 บาท

Item Code : #0007

ข้อมูลผู้สั่งซื้อระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สามารถแจ้งซ่อมผ่านเว็บเบร้าเซอร์ได้ รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา PHP 8.X และฐานข้อมูล MySQL แบ่งผู้ใช้งานออกเป้น ผู้ดูแลระบบ และพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ผู้ดูแลระบบ
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ประเภทงานซ่อม
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลสต็อกอะไหล่
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลหน่วยงาน
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลผู้ใช้งาน
    - เรียกดูรายการแจ้งซ่อม สามารถแก้ไขสถานะงานซ่อม (สถานะจะมี รอดำเนินการ, อยู่ระหว่างซ่อม, รออะไหล่, ส่งซ่อมภายนอก, ส่งงาน, ปิดงานซ่อม)
    - บันทึกข้อมูลรายละเอียดงานซ่อม
    - บันทึกการส่งซ่อมภายนอก
    - ส่งงานซ่อมผ่านระบบ (เมื่อซ่อมเสร็จแล้ว) ระบบจะแจ้งเตือนทางเมล
    - เรียกดูรายงานการแจ้งซ่อม

2.พนักงาน
    - บันทึกข้อมูลแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
    - ติดตามสถานะการแจ้งซ่อม
    - ตรวจรับงานซ่อมผ่านระบบ

 1. โค้ดโปรแกรมทั้งหมด
 2. ฐานข้อมูลทั้งหมด
 3. คลิปสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง การติดตั้งฐานข้อมูล การติดตั้งโค้ด การเรียกใช้งานโปรแกรม
 4. การตอบข้อสงสัย หรือแก้ปัญหาให้ท่านหากเกิดข้อผิดพลาดในการติดตั้งหรือการใช้งานโปรแกรม เป็นระยะเวลา 1 ปี
 5. ได้รับส่วนลดหรือโปรโมชั่นหากซื้อหลายโปรเจค
 1. เลือกสินค้าที่ต้องการ
 2. ป้อนรายละเอียดผู้สั่งซื้อ ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล,หมายเลขโทรศัพท์,อีเมล จากนั้นกดปุ่ม "สั่งซื้อสินค้า"
 3. ระบบจะส่งรายละเอียดการสั่งซื้อและวิธีการชำระเงินเข้าที่อีเมล
 4. ลูกค้าตรวจสอบรายการสั่งซื้อในอีเมล และทำการชำระเงินเงินค่าสินค้า
 5. แจ้งชำระเงินผ่านทางอีเมลโดยให้แนบสลิปการโอนเงินมาด้วย
 6. แอดมินจะตรวจสอบยอดการชำระเงินของท่าน หากถูกต้องจะจัดส่งลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดโปรเจคและคลิปการติดตั้งให้ทางอีเมล