ระบบลางานออนไลน์

ระบบลางานออนไลน์

ราคา 1,000.00 บาท

Item Code : #0006

ข้อมูลผู้สั่งซื้อระบบลางานออนไลน์ พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา PHP 8.X และฐานข้อมูล MySQL สามารถใช้งานผ่านเว็บเบร้าเซอร์ได้ทุกที่ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รองรับการใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนและแท็บเลท หรือแม้กระทั่งบนคอมพิวเตอร์ ลางานได้ 24 ชั่วโมง พร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ แบ่งผู้ใช้งานออกเป็นผู้ดูแลระบบ หัวหน้าแผนก/หน่วยงาน พนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ดูแลระบบ
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลประเภทการลา
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลหน่วยงาน
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลผู้ใช้งาน (ผู้ดูแลระบบ หัวหน้าแผนก/หน่วยงาน และพนักงาน)
    - เรียกดูข้อมูลการลางาน
    - เรียกดูรายงานการลางาน

2.หัวหน้าแผนก/หน่วยงาน
    - เรียกดูข้อมูลการลางาน (เฉพาะแผนก/หน่วยงานของตัวเอง)
    - สามารถอนุมัติการลางานหรือยกเลิกได้
    - สามารถเรียกดูสถิติการลางานของพนักงาน (เฉพาะแผนก/หน่วยงานของตัวเอง)
    - เรียกดูรายงานการลางาน (เฉพาะแผนก/หน่วยงานของตัวเอง)

3.พนักงาน
    - ขออนุมัติลางานได้
    - เรียกดูสถานะคำขอลางานได้
    - เรียกดูสถิติการลางานได้

** ท่านสามารถติดต่อขอดูรูปภาพตัวอย่างหน้าจอได้ทางอีเมล แฟนเพจ หรือไลน์ก่อนสั่งซื้อ
** หากต้องการเพิ่มขอบเขตงานสามารถติดต่อจ้างทำเพิ่มได้

 1. โค้ดโปรแกรมทั้งหมด
 2. ฐานข้อมูลทั้งหมด
 3. คลิปสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง การติดตั้งฐานข้อมูล การติดตั้งโค้ด การเรียกใช้งานโปรแกรม
 4. การตอบข้อสงสัย หรือแก้ปัญหาให้ท่านหากเกิดข้อผิดพลาดในการติดตั้งหรือการใช้งานโปรแกรม เป็นระยะเวลา 1 ปี
 5. ได้รับส่วนลดหรือโปรโมชั่นหากซื้อหลายโปรเจค
 1. เลือกสินค้าที่ต้องการ
 2. ป้อนรายละเอียดผู้สั่งซื้อ ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล,หมายเลขโทรศัพท์,อีเมล จากนั้นกดปุ่ม "สั่งซื้อสินค้า"
 3. ระบบจะส่งรายละเอียดการสั่งซื้อและวิธีการชำระเงินเข้าที่อีเมล
 4. ลูกค้าตรวจสอบรายการสั่งซื้อในอีเมล และทำการชำระเงินเงินค่าสินค้า
 5. แจ้งชำระเงินผ่านทางอีเมลโดยให้แนบสลิปการโอนเงินมาด้วย
 6. แอดมินจะตรวจสอบยอดการชำระเงินของท่าน หากถูกต้องจะจัดส่งลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดโปรเจคและคลิปการติดตั้งให้ทางอีเมล