ระบบจัดการอู่ซ่อมรถยนต์

ระบบจัดการอู่ซ่อมรถยนต์

ราคา 2,000.00 บาท

Item Code : #0005

ข้อมูลผู้สั่งซื้อพัฒนาด้วยโปรแรกมภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

ผู้ดูแลระบบ
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลพนักงาน
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลลูกค้า
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ประเภทอะไหล่
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลอะไหล่ (สต็อกอะไหล่)
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลงานซ่อม (ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรถ รายการซ่อม อ่ะไหล่ ค่าแรง ข้อมูลช่าง)
    - พิมพ์ใบเสนอราคา
    - จัดการสถานะงานซ่อม (เสนอราคา ยืนยันงานซ่อม รออะไหล่ ปิดงาน)
    - พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
    - เรียกดูรายงานข้อมูลพนักงาน
    - เรียกดูรายงานข้อมูลอ่ะไหล่
    - เรียกดูรายงานงานซ่อม
    - เรียกดูรายงานรายได้ประจำ วัน/เดือน/ปี

ลูกค้า
    - ติดตามสถานะงานซ่อม

** ท่านสามารถติดต่อขอดูรูปภาพตัวอย่างหน้าจอได้ทางอีเมล แฟนเพจ หรือไลน์ก่อนสั่งซื้อ
** หากต้องการเพิ่มขอบเขตงานสามารถติดต่อจ้างทำเพิ่มได้

 1. โค้ดโปรแกรมทั้งหมด
 2. ฐานข้อมูลทั้งหมด
 3. คลิปสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง การติดตั้งฐานข้อมูล การติดตั้งโค้ด การเรียกใช้งานโปรแกรม
 4. การตอบข้อสงสัย หรือแก้ปัญหาให้ท่านหากเกิดข้อผิดพลาดในการติดตั้งหรือการใช้งานโปรแกรม เป็นระยะเวลา 1 ปี
 5. ได้รับส่วนลดหรือโปรโมชั่นหากซื้อหลายโปรเจค
 1. เลือกสินค้าที่ต้องการ
 2. ป้อนรายละเอียดผู้สั่งซื้อ ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล,หมายเลขโทรศัพท์,อีเมล จากนั้นกดปุ่ม "สั่งซื้อสินค้า"
 3. ระบบจะส่งรายละเอียดการสั่งซื้อและวิธีการชำระเงินเข้าที่อีเมล
 4. ลูกค้าตรวจสอบรายการสั่งซื้อในอีเมล และทำการชำระเงินเงินค่าสินค้า
 5. แจ้งชำระเงินผ่านทางอีเมลโดยให้แนบสลิปการโอนเงินมาด้วย
 6. แอดมินจะตรวจสอบยอดการชำระเงินของท่าน หากถูกต้องจะจัดส่งลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดโปรเจคและคลิปการติดตั้งให้ทางอีเมล