ระบบจัดการหอพักนักศึกษา

ระบบจัดการหอพักนักศึกษา

ราคา 2,000.00 บาท

Item Code : #0004

ข้อมูลผู้สั่งซื้อพัฒนาด้วยภาษา PHP 8.X และฐานข้อมูล MySQL แบ่งผู้ใช้งานออกเป็นผู้ดูแลระบบและนักศึกษา มีรายละเอียดขอบเขตงานดังนี้

ผู้ดูแลระบบ
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลหอพัก
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลประเภทห้องพัก
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลห้องพัก
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ อัตราค่าน้ำ ค่าไฟ
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหาข้อมูลการใช้ไฟและน้ำในแต่ละห้องพัก
    - เพิ่ม แก้ไข ลบค้นหาข้อมูลนักศึกษา
    - จัดการข้อมูลนักศึกษาที่เข้าพักในแต่ละห้อง
    - จัดการข้อมูลกฏระเบียบของหอพัก
    - จัดการข้อมูลข่าวสารของหอพัก
    - พิมพ์ใบวางบิล
    - พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
    - เรียกดูรายงานหอพัก
    - เรียกดูรายงานรายได้หอพัก
    - เรียกดูรายงานปริมาณการใช้น้ำ-ไฟของหอพัก

นักศึกษา
    - แก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัว
    - เรียกดูข้อมูลการใช้น้ำ-ไฟ ในแต่ละเดือน
    - เรียกดูข้อมูลค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
    - เรียกดูข้อมูลกฏระเบียบหอพัก
    - เรียกดูข้อมูลข่าวสารของหอพัก
    - พิมพ์ใบวางบิล
    - พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

** ท่านสามารถติดต่อขอดูรูปภาพตัวอย่างหน้าจอได้ทางอีเมล แฟนเพจ หรือไลน์ก่อนสั่งซื้อ
** หากต้องการเพิ่มขอบเขตงานสามารถติดต่อจ้างทำเพิ่มได้

 1. โค้ดโปรแกรมทั้งหมด
 2. ฐานข้อมูลทั้งหมด
 3. คลิปสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง การติดตั้งฐานข้อมูล การติดตั้งโค้ด การเรียกใช้งานโปรแกรม
 4. การตอบข้อสงสัย หรือแก้ปัญหาให้ท่านหากเกิดข้อผิดพลาดในการติดตั้งหรือการใช้งานโปรแกรม เป็นระยะเวลา 1 ปี
 5. ได้รับส่วนลดหรือโปรโมชั่นหากซื้อหลายโปรเจค
 1. เลือกสินค้าที่ต้องการ
 2. ป้อนรายละเอียดผู้สั่งซื้อ ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล,หมายเลขโทรศัพท์,อีเมล จากนั้นกดปุ่ม "สั่งซื้อสินค้า"
 3. ระบบจะส่งรายละเอียดการสั่งซื้อและวิธีการชำระเงินเข้าที่อีเมล
 4. ลูกค้าตรวจสอบรายการสั่งซื้อในอีเมล และทำการชำระเงินเงินค่าสินค้า
 5. แจ้งชำระเงินผ่านทางอีเมลโดยให้แนบสลิปการโอนเงินมาด้วย
 6. แอดมินจะตรวจสอบยอดการชำระเงินของท่าน หากถูกต้องจะจัดส่งลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดโปรเจคและคลิปการติดตั้งให้ทางอีเมล