ระบบครุภัณฑ์

ระบบครุภัณฑ์

ราคา 2,000.00 บาท

Item Code : #0002

ข้อมูลผู้สั่งซื้อพัฒนาด้วยภาษา PHP Version 8.X และฐานข้อมูล MySQL แบ่งผู้ใช้งานออกเป็นผู้ดูแลระบบ (เจ้าหน้าที่พัสดุ) และผู้ใช้งาน (หน่วยงาน/แผนก)
ผู้ดูแลระบบ (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลหมวดหมู่ครุภัณฑ์
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลประเภทครุภัณฑ์
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลหน่วยงาน/แผนก
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลหน่วยนับ
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลหน่วยงาน
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหาข้อมูลผู้ใช้งานระบบ (กำหนดสิทธิ์ได้ 2 ระดับ ผู้ดูแลระบบ กับผู้ใช้งานทั่วไป)
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหาข้อมูลการซ่อมครุภัณฑ์
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหาข้อมูลการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหาข้อมูลการโอนย้ายครุภัณฑ์
    - เรียกดูรายงานผู้ใช้งานระบบ
    - เรียกดูรายงานครุภัณฑ์
    - เรียกดูรายงานการซ่อมครุภัณฑ์
    - เรียกดูรายงานการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์
    - เรียกดูรายงานการโอนย้ายครุภัณฑ์

ผู้ใช้งาน (หน่วยงาน/แผนก) จะแสดงเพาะของหน่วยงาน
    - เรียกดูข้อมูลครุภัณฑ์
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหาข้อมูลการซ่อมครุภัณฑ์
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหาข้อมูลการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์
    - แก้ไขประวัติส่วนตัว

** ท่านสามารถติดต่อขอดูรูปภาพตัวอย่างหน้าจอได้ทางอีเมล แฟนเพจ หรือไลน์ก่อนสั่งซื้อ
** หากต้องการเพิ่มขอบเขตงานสามารถติดต่อจ้างทำเพิ่มได้

 1. โค้ดโปรแกรมทั้งหมด
 2. ฐานข้อมูลทั้งหมด
 3. คลิปสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง การติดตั้งฐานข้อมูล การติดตั้งโค้ด การเรียกใช้งานโปรแกรม
 4. การตอบข้อสงสัย หรือแก้ปัญหาให้ท่านหากเกิดข้อผิดพลาดในการติดตั้งหรือการใช้งานโปรแกรม เป็นระยะเวลา 1 ปี
 5. ได้รับส่วนลดหรือโปรโมชั่นหากซื้อหลายโปรเจค
 1. เลือกสินค้าที่ต้องการ
 2. ป้อนรายละเอียดผู้สั่งซื้อ ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล,หมายเลขโทรศัพท์,อีเมล จากนั้นกดปุ่ม "สั่งซื้อสินค้า"
 3. ระบบจะส่งรายละเอียดการสั่งซื้อและวิธีการชำระเงินเข้าที่อีเมล
 4. ลูกค้าตรวจสอบรายการสั่งซื้อในอีเมล และทำการชำระเงินเงินค่าสินค้า
 5. แจ้งชำระเงินผ่านทางอีเมลโดยให้แนบสลิปการโอนเงินมาด้วย
 6. แอดมินจะตรวจสอบยอดการชำระเงินของท่าน หากถูกต้องจะจัดส่งลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดโปรเจคและคลิปการติดตั้งให้ทางอีเมล