ระบบวัสดุและครุภัณฑ์

ระบบวัสดุและครุภัณฑ์

ราคา 1,500.00 บาท

Item Code : #0002

ข้อมูลผู้สั่งซื้อ


พัฒนาด้วยภาษา PHP Version 7.Xและฐานข้อมูล MySQL แบ่งผู้ใช้งานออกเป็นผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลยี่ห้อ
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลหน่วยนับ
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลหมวดหมู่วัสดุและครุภัณฑ์
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลวัสดุและครุภัณฑ์
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลหน่วยงาน
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลผู้ใช้งาน
    - เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลวัสดุและครุภัณฑ์ที่หมดอายุ
    - จัดการข้อมูลการเบิก-จ่าย
    - เรียกดูรายงานวัสดุและครุภัณฑ์
    - เรียกดูรายงานการเบิก-จ่ายวัสดุและครุภัณฑ์
    - เรียกดูรายงานวัสดุและครุภัณฑ์ที่หมดอายุ

ผู้ใช้งาน
    - บันทึกข้อมูลการเบิกวัสดุและครุภัณฑ์
    - แสดงประวัติการเบิกวัสดุและครุภัณฑ์
    - แก้ไขประวัติส่วนตัว

** ท่านสามารถติดต่อขอดูรูปภาพตัวอย่างหน้าจอได้ทางอีเมล แฟนเพจ หรือไลน์ก่อนสั่งซื้อ
** หากต้องการเพิ่มขอบเขตงานสามารถติดต่อจ้างทำเพิ่มได้

 1. โค้ดโปรแกรมทั้งหมด
 2. ฐานข้อมูลทั้งหมด
 3. คลิปสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง การติดตั้งฐานข้อมูล การติดตั้งโค้ด การเรียกใช้งานโปรแกรม
 4. การตอบข้อสงสัย หรือแก้ปัญหาให้ท่านหากเกิดข้อผิดพลาดในการติดตั้งหรือการใช้งานโปรแกรม เป็นระยะเวลา 1 ปี
 5. ได้รับส่วนลดหรือโปรโมชั่นหากซื้อหลายโปรเจค
 1. เลือกสินค้าที่ต้องการ
 2. ป้อนรายละเอียดผู้สั่งซื้อ ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล,หมายเลขโทรศัพท์,อีเมล จากนั้นกดปุ่ม "สั่งซื้อสินค้า"
 3. ระบบจะส่งรายละเอียดการสั่งซื้อและวิธีการชำระเงินเข้าที่อีเมล
 4. ลูกค้าตรวจสอบรายการสั่งซื้อในอีเมล และทำการชำระเงินเงินค่าสินค้า
 5. แจ้งชำระเงินผ่านทางอีเมลโดยให้แนบสลิปการโอนเงินมาด้วย
 6. แอดมินจะตรวจสอบยอดการชำระเงินของท่าน หากถูกต้องจะจัดส่งลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดโปรเจคและคลิปการติดตั้งให้ทางอีเมล