โปรเจคสำเร็จรูป คือ โปรเจคที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่างกับโปรเจคที่สั่งทำใหม่ที่ต้องใช้เวลาในการเขียนโปรแกรมและทดสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมอีก ดังนั้นหากหัวข้อโปรเจคที่จะทำใกล้เคียงหรือเหมือนกับโปรเจคสำเร็จรูป ก็สามารถนำมาปรับแก้ให้ตรงตามขอบเขตของโปรเจคนั้นๆ ได้เลย นอกจากลดระยะเวลาในการเขียนโปรแกรมแล้ว ยังช่วยให้ท่านมีเวลาในการศึกษาโค้ด และเตรียมตัวสอบโปรเจค