ขั้นตอนการทำโปรเจคจบ

1.ขั้นตอนกาารทำโปรเจคจบ

การจ้างทำโปรเจคเป็นการทำใหม่ทั้งหมด ไม่การเอาไฟล์งานเก่ามาแก้แล้วส่งให้ จึงต้องใช้เวลาอยู่พอสนควร ทางทีมงานจึงต้องเก็บข้อมูล ความต้องการจากท่านให้ได้มากที่สุด และมีการวางแผนประเมินระยะเวลาในการจัดทำรวมถึงเรื่องค่าใช้จ่าย ที่ผู้ว่าจ้างรับไหว ซึ่งขั้นตอน การจ้างทำโปรเจคประกอบด้วย

 1. ส่งรายละเอียดงาน(ขอบเขตโปรเจค proposal หรือบทที่ 1) เอกสารหรือแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทีมงาน
 2. ทีมงานจะแจ้งรายละเอียดการจัดทำและค่าใช้จ่ายให้้ทราบ
 3. ชำระเงินค่ามัดจำตามที่ตกลง พร้อมแนบสลิปการชำระเงิน
 4. ทีมงานเริ่มงาน โดยจะส่งความคืบหน้าให้ดูเป็นระยะๆ และจะส่งงานให้ท่านบางส่วนพร้อมวิธีสอนการติดตั้งและคำอธิบาย
 5. เมื่องานเสร็จแล้วทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบ และให้เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย
 6. ทำการชำระเงินส่วนที่เหลือ พร้อมแนบสลิปการชำระเงิน
 7. ทีมงานจะส่งไฟล์ทั้งหมดให้ท่านหลังจากได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น

การรับประกันผลงาน

 1. รับประกันผลงานตามขอบเขตงานทุกกรณี
 2. กรณีที่มีข้อผิดพลาดของงาน ทีมงานจะแก้ไขให้ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
 3. กรณีที่ท่านต้องการเพิ่มขอบเขตงาน ทีมงานอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
 4. กรณีท่านนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไข จนเกิดความเสียหาย ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. กรณีที่ท่านนำไปจำหน่ายต่อทางทีมงานขอไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

2.ขั้นตอนการจ้างทำรูปเล่มโปรเจค

 1. ส่งตัวอย่างรูปเล่มที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาทางอีเมล ไลน์ หรือ facebook fanpage พร้อมแจ้งว่าจะทำอะไร กำหนดส่งเมื่อไหร่
 2. ทีมงานแจ้ง "รับงาน" หรือ "ไม่รับงาน" หากรับงานจะแจ้งรายละเอียดการชำระเงินให้ทราบ
 3. ชำระเงินค่ามัดจำตามที่ตกลง พร้อมแนบสลิปการชำระเงิน
 4. ทีมงานจะเริ่มลงมือทำรูปเล่มเอกสาร
 5. เมื่อมีส่วนไหนที่เสร็จแล้วทางทีมงานจะคอยรายงานความคืบหน้าให้ทราบ
 6. ทีมงานจะแจ้งให้ทราบเมื่องานเสร็จแล้ว ให้ท่านชำระเงินส่วนที่เหลือ(ถ้ามี)
 7. ทีมงานจะส่งไฟล์ให้หลังจากได้ตรวจสอบยอดเงินแล้ว โดยไฟล์ที่ส่งให้จะมี 2 นามสกุลได้แก่ .docx ที่เป็นไฟล์ต้นฉบับและ .pdf ที่เอาไว้สำหรับปริ้น เพื่อไม่ให้รูปแบบที่จัดไว้ผิดพลาด

การรับประกันผลงาน

 1. รับประกันผลงานตามคู่มือทำรูปเล่มโปรเจค หรือตัวอย่างที่ท่านส่งมาให้
 2. กรณีที่มีข้อผิดพลาดของงาน เช่น คำผิด รูปแบบผิด ทีมงานจะแก้ไขให้ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
 3. กรณีมีการเปลี่ยนหัวข้อหรือต้องการเพิ่มหัวข้อไหน ลูกค้าต้องแจ้งทางทีมงานล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน เพื่อเตรียมข้อมูล หากแจ้งกระชั้นชิดตอนส่งงานทีมงานไม่รับผิดชอบในการทำงานให้เสร็จตามเวลา
 4. กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนหัวข้อต่าง ๆ ภายในบทนั้นใหม่ ทางทีมงานจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3.ขั้นตอนการสั่งซื้อโปรเจคสำเร็จรูป

**หากต้องการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขขอบเขตงานปรุณาแจ้งก่อนทำการสั่งซื้อ

 1. ท่านสามารถสั่งซื้อโปรเจคสำเร็จรูปได้ตามช่องทาง เว็บไซต์ ไลน์ หรือแฟนเพจ
 2. ทีมงานจะแจ้งรายละเอียดการชำระเงินทางอีเมล หากเป้นกรณีที่มีการแก้ไขขอบเขตงานทีมงาจะแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขด้วย
 3. ชำระเงินค่าสินค้า พร้อมแนบสลิปการชำระเงิน
 4. ทีมงานทำการตรวจสอบยอดเงิน
 5. ทีมงานจะส่งไฟล์โปรเจคให้ทางเมล

การรับประกันผลงาน

 1. รับประกันผลงานตามขอบเขตงานทุกกรณี
 2. กรณีที่มีข้อผิดพลาดของงาน ทีมงานจะแก้ไขให้ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
 3. กรณีที่ท่านต้องการเพิ่มขอบเขตงาน ทีมงานอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
 4. กรณีท่านนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไข จนเกิดความเสียหาย ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. กรณีที่ท่านนำไปจำหน่ายต่อทางทีมงานขอไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

4.ขั้นตอนการจ้างสอนเขียนโปรแกรม

 1. ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ทางโทรศัพท์ ไลน์ อีเมล หรือแฟนเพจ
 2. ค่าเรียน ช.ม.ละ 400 บาท
 3. ค่าเรียนเหมาวันละ 2,000 บาท
 4. เรียนวันละ 6 ช.ม.
 5. เริ่มเรียน 9.00 - 16.00 น.
 6. สถานที่เรียนใน กทม. และปริมณฑล อาจมีเรียกเก็บค่าเดินทางเพิ่มเติม ต่างจังหวัดเรียนผ่านระบบออนไลน์
 7. ** เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถเข้ามาปรึกษาปัญหากับทีมงานได้ตลอดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย