วิธีลงทะเบียน คืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ.

วิธีลงทะเบียน คืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัด ภายใต้การดูแลของ PEA ซึ่งจะเปิดลงทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ซึ่งช่องทางลงทะเบียนที่สะดวกสุดคือทางออนไลน์เช่นกัน ทั้งนี้ขั้นตอนการลงทะเบียนคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้าของ PEA มีดังนี้

ขั้นตอนการรับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์และขอคืนเงินประกัน ผ่านเว็บไซต์ ของ PEA

กรอกชื่อ นามสกุล , หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า , หมายเลขบัตรประชาชน ให้ครบถ้วน

จากนั้นส่งหลักฐานผ่านระบบและรอรับเงินตามช่องทาง ดังนี้ PromptPay บัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือรับเงินสด ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่

ทาง กฟภ. (PEA)  จะส่ง SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนและแจ้งผลการคืนเงินให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ โดยเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้เปิดลงทะเบียนเพื่อขอคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปที่มา : it24hrs.com

กลับ