Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

วิธีสร้าง Drop-Down List บน Google Sheet และ Excel

วิธีสร้าง Drop-Down List บน Google Sheet และ Excel

โดย: Administrator

เมื่อ: 16/03/2563 07:43:53

Tags: Drop Down List Excel, Drop Down List Google Sheet, Google Sheet, Excel, List Box Google Sheet,

วิธีสร้าง Drop-Down List บน Google Sheet และ Excel สำหรับใช้งานในกรณีที่มีข้อมูลเป็นรายการให้เลือกใส่ในช่องกรอกข้อมูล เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูล เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้มากเลยทีเดียว ซึ่งวิธีการสร้าง Drop-Down-List ก็แสนจะง่ายเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆตามดังนี้

วิธีสร้าง Drop-Down List บน Google Sheet

  1. เลือกไปที่เมนู  ข้อมูล [Data] > การตรวจสอบข้อมูล [Data Validation]

2. เลือกไปที่ รายการของชื่อ [List]

3.  สร้างรายการข้อมูลโดยใช้ “,” เป็นตัวแบ่งข้อมูลแต่ละรายการ

4. กดปุ่มบันทึก จะได้ Drop-Down List ตามที่ต้องการ

วิธีการสร้าง Drop-Down List บน Excel

  1. เลือกไปที่เมนู  ข้อมูล [Data]
  2. เลือกไปที่ การตรวจสอบข้อมูล [Data Validation]

3.  เลือกไปที่ รายการของชื่อ [List]

4. สร้างรายการข้อมูลโดยใช้ “,” เป็นตัวแบ่งข้อมูลแต่ละรายการในช่องตามภาพ

5. กดปุ่ม OK จะได้ Drop-Down List ตามที่ต้องการ

ฟังก์ชั่น Drop-Down List สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายๆอย่าง เช่น การกำหนดสถานะของงาน ,การกรอกข้อมูลพนักงาน หรือ การกำหนดประเภทสินค้า เป็นต้น ลองนำวิธีนี้ไปใช้งานกันดู เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฐานข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นที่มา : it24hrs.com

กลับ