วิธีสร้าง Drop-Down List บน Google Sheet และ Excel

วิธีสร้าง Drop-Down List บน Google Sheet และ Excel

โดย: Administrator

เมื่อ: 16/03/2563 07:43:53

Tags: Drop Down List Excel, Drop Down List Google Sheet, Google Sheet, Excel, List Box Google Sheet,

วิธีสร้าง Drop-Down List บน Google Sheet และ Excel สำหรับใช้งานในกรณีที่มีข้อมูลเป็นรายการให้เลือกใส่ในช่องกรอกข้อมูล เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูล เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้มากเลยทีเดียว ซึ่งวิธีการสร้าง Drop-Down-List ก็แสนจะง่ายเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆตามดังนี้

วิธีสร้าง Drop-Down List บน Google Sheet

  1. เลือกไปที่เมนู  ข้อมูล [Data] > การตรวจสอบข้อมูล [Data Validation]

2. เลือกไปที่ รายการของชื่อ [List]

3.  สร้างรายการข้อมูลโดยใช้ “,” เป็นตัวแบ่งข้อมูลแต่ละรายการ

4. กดปุ่มบันทึก จะได้ Drop-Down List ตามที่ต้องการ

วิธีการสร้าง Drop-Down List บน Excel

  1. เลือกไปที่เมนู  ข้อมูล [Data]
  2. เลือกไปที่ การตรวจสอบข้อมูล [Data Validation]

3.  เลือกไปที่ รายการของชื่อ [List]

4. สร้างรายการข้อมูลโดยใช้ “,” เป็นตัวแบ่งข้อมูลแต่ละรายการในช่องตามภาพ

5. กดปุ่ม OK จะได้ Drop-Down List ตามที่ต้องการ

ฟังก์ชั่น Drop-Down List สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายๆอย่าง เช่น การกำหนดสถานะของงาน ,การกรอกข้อมูลพนักงาน หรือ การกำหนดประเภทสินค้า เป็นต้น ลองนำวิธีนี้ไปใช้งานกันดู เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฐานข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นที่มา : it24hrs.com

กลับ