Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

กูเกิลเปิดซอร์ส Mesh-TensorFlow เฟรมเวิร์ควิเคราะห์ภาพขนาดใหญ่ระดับร้อยล้านพิกเซล

กูเกิลเปิดซอร์ส Mesh-TensorFlow เฟรมเวิร์ควิเคราะห์ภาพขนาดใหญ่ระดับร้อยล้านพิกเซล

โดย: Administrator

เมื่อ: 02/03/2563 07:20:45

Tags: Artificial Intelligence,Google,TensorFlow,Image Processing, การวิเคราะห์ภาพ,การะประมวลผลภาพขนาดใหญ่,

ปัญญาประดิษฐ์ในกลุ่มการวิเคราะห์ภาพทุกวันนี้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในแง่ฟีเจอร์ ทั้งการจัดหมวดหมู่ภาพ, การตรวจจับวัตถุ, หรือการบรรยายภาพ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัญญาประดิษฐ์ส่วนมากมักรับอินพุตเป็นภาพขนาดเล็กเพื่อวิเคราะห์ ไม่เช่นนั้นโมเดลจะมีขนาดใหญ่เกินไป ล่าสุดกูเกิลโอเพซอร์สโครงการ Mesh-TensorFlow เฟรมเวิร์คสำหรับวิเคราะห์ภาพขนาดใหญ่ระดับร้อยล้านพิกเซล

Mesh-TensorFlow อาศัยการแบ่งภาพเป็นช่องๆ ให้ภาพขนาดเล็กลง แล้วส่งภาพเข้าไปยังชิปฝึกโมเดลปัญญาประดิษฐ์ทีละช่อง ความยากของการทำเช่นนี้คือการวิเคราะห์ "ขอบ" ของแต่ละส่วน ที่มักต้องอาศัยข้อมูลจากช่องข้างเคียง ในเฟรมเวิร์ค Mesh-TensorFlow จะแลกเปลี่ยนข้อมูลบริเวณขอบนี้ระหว่างการรันโมเดลโดยอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Halo Exchange ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องรับรู้ว่าภายในเป็นอย่างไร

งานวิจัยของกูเกิลที่ใช้กับ Mesh-TensorFlow เป็นการวิเคราะห์ภาพ CT แบบสามมิติ จากเดิมที่สามารถฝึกปัญญาประดิษฐ์ด้วยภาพสองมิติขนาด 512x512 พิกเซล หรือภาพสามมิติย่อขนาดลง กูเกิลสามารถฝึกปัญญาประดิษฐ์ที่รับภาพ 512x512x512 หรือกว่า 130 ล้านพิกเซลในครั้งเดียวได้ และได้ปัญญาประดิษฐ์ที่ความแม่นยำสูงขึ้น แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นไม่มากนักแล้วก็ตาม แต่การวิเคราะห์ภาพที่ความละเอียดเต็มเช่นนี้ก็อาจจะเปิดแนวทางการใช้งานอื่นๆ ได้ต่อไปในอนาคตที่มา : blognone.com

กลับ