วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ และขอคืนภาษีออนไลน์

วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ และขอคืนภาษีออนไลน์

โดย: Administrator

เมื่อ: 11/02/2563 09:31:17

Tags: วิธียื่นภาษี, วิธียื่นภาษีออนไลน์, ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา, ขอคืนภาษีออนไลน์,

วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ สามารถเริ่มทำได้แล้ว มีขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์อย่างไรบ้าง เราได้จัดทำข้อมูล วิธีการยื่นภาษี 2563 (ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับรายได้ที่เกิดในปีภาษี 2562 ) ผ่านทางเว็บไซต์ www.rd.go.th ของกรมสรรพากรและผ่านแอป RD Smart Tax ไว้ให้แล้ว โดยสามารถยื่นภาษีผ่านทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ และ จะหมดเขตในวันที่ 8 เมษายน 2563

วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรและ RD Smart Tax

เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการยื่นภาษีกันแล้ว ซึ่งปัจจุบันทางกรมสรรพากรได้เปิดช่องทางการยื่นภาษีให้ถึง 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ยื่นแบบแสดงภาษีด้วยตนเองที่กรมสรรพากร
  2. ยื่นในช่องทางออนไลน์ ผ่านเวบไซด์ของกรรมสรรพากร www.rd.go.th สำหรับการยื่นภาษี 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลาหมดเขตในวันที่ 8 เมษายน 2563
  3. ยื่นผ่านแอพพลิเคชั่น RD Smart Tax ซึ่งจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านเวบไซด์ของทางกรรมสรรพากรก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้

หากคุณเป็นผู้ที่มีรายได้จากเงินเดือนและโบนัส โดยไม่มีรายได้จากทางอื่น ก็เตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) และ เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี เช่น เอกาสารการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต ทั้งของตัวเอง และ ของบิดา-มารดา (ถ้ามี) , หนังสือรับรองดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น

เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้วก็ดำเนินการยื่นภาษี 2020 ทางออนไลน์ตามขั้นตอนดังนี้

เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ กรมสรรพากร หน้าแรกให้คลิกที่ ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ได้เลย

จากเว็บไซต์กรมสรรพากรหน้าตาแบบนี้ ให้คลิกที่ ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ใต้ชื่อหมวด E-FILLING จากนั้นคลิกที่ ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แล้วคลิกที่ ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 (สีเขียว)

จากนั้น ให้กรอกหมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่าน เสร็จแล้วคลิก ตกลง เพื่อเข้าสู่ระบบยื่นภาษี

ในกรณียังไม่ได้ลงทะเบียน หรือไม่เคยยื่นภาษีออนไลน์เลย จะต้องลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเว็บก่อน ซึ่งต้องเตรียมบัตรประชาชนมากรอกข้อมูลด้วย

จะเข้าสู่หน้าหลัก พร้อมข้อมูลสำคัญของเรา ให้ตรวจสอบข้อมูลของเราก่อนว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องแล้วก็คลิกที่ ทำรายการต่อไป แล้วตอบ OK เพื่อยืนยัน

ให้คลิกเลือกสถานภาพผู้มีเงินได้ เช่นเลือกโสด หากเราเป็นคนโสด ก็เลือกที่ โสด
แต่หากกรณีเลือก สมรสแล้ว ต้องคลิกที่ด้านขวา ข้อมูลการมีเงินได้และสถานะการยื่นแบบภาษีเงินได้ของคู่สมรส ทางด้านขวามือด้วย เสร็จแล้วคลิก ทำรายการต่อไป

ยื่นภาษี 2563 ออนไลน์ – กรอกข้อมูลรายการเงินได้/ลดหย่อน ที่เกิดในปีภาษี 2562

หน้านี้จะใช้ระยะเวลานานหน่อย และสำคัญมาก คือที่มีให้เลือกฝั่งซ้ายคือเงินได้พึงประเมิน และ ฝั่งขวาคือ เงินได้ที่ได้รับยกเว้น/ลดหย่อนภาษี

โดยทั่วไปสำหรับมนุษย์เงินเดือน จะเลือกมาตรา 40 (1)

ด้านขวา ควรเลือกเบี้ยประกันสุขภาพ และรายการอื่นๆที่เรามีเอกสารการลดหย่อนภาษี เสร็จแล้วคลิก ทำรายการต่อไป

จะเข้าสู่หน้า บันทึกเงินได้ ให้กรอกรายได้พึงประเมิน โดยกรอกรายได้ทั้งปีภาษี 2562 , กรอกจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ผู้จ่ายเงินได้ หากไม่รู้จริงๆว่าผู้จ่ายเงินได้คือใคร สามารถกรอกหมายเลข 0000000000001 (ศูนย์12ตัว และตามด้วยหมายเลข 1 ด้านหลัง ) เสร็จแล้วคลิกทำรายการถัดไป

กรณีที่ผู้ยื่นภาษี เป็นผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ อย่าลืมตรวจสอบตัวเลขเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีด้วย ก่อนคลิก ทำรายการถัดไป+

กรอกบันทึกลดหย่อน หากก่อนหน้านี้คุณได้เลือกรายการลดหย่อนภาษี ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เสร็จแล้วคลิก ทำรายการต่อไป

ยื่นภาษี 2563  ออนไลน์ – คำนวณภาษี – ขอคืนภาษีออนไลน์

จะขึ้นหน้าการคำนวณภาษี ให้กรอกตัวเลขอื่นๆให้ครบ

และด้านล่างให้เลือกคำตอบเงินอุดหนุนภาษีแก่พรรคการเมือง หรือไม่
หากยอดค่าใช้จ่ายภาษีมากกว่า 3000 บาท สามารถเลือกขอผ่อนชำระภาษี ได้ด้วย

เสร็จแล้วคลิก ทำรายการต่อไป

จะแสดงสรุปข้อมูลที่เรากรอกทั้งหมด ให้เราเช็คตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง หากตรวจเรียบร้อยก็ให้คลิก ยืนยันการยื่นแบบ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการยื่นภาษี 2563

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ หมดเขตเมื่อไหร่

การยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์หมดเขตเมื่อไหร่? จริงๆแล้วได้เปิดยื่นภาษี 2563 แล้วและสามารถยื่นภาษี 2563 ได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563 หากยื่นภาษีแบบปกติทั่วไปที่ไม่ใช่ทางออนไลน์นั้น จะหมดเขตยื่นภาษี 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ตามยิ่งยื่นภาษีเร็ว ยิ่งได้รับเงินคืนภาษีเร็วด้วย โดยจะได้รับผ่านช่องทางพร้อมเพย์ ที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์แบบหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารไว้ที่มา : it24hrs.com

กลับ