Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

ช่วยครูตรวจการบ้าน Google Classroom เพิ่มฟีเจอร์ตรวจข้อความไหนก็อปมาจากเว็บไหน

ช่วยครูตรวจการบ้าน Google Classroom เพิ่มฟีเจอร์ตรวจข้อความไหนก็อปมาจากเว็บไหน

โดย: Administrator

เมื่อ: 22/01/2563 10:58:31

Tags: Google Classroom Education Google Search Engine,

กูเกิลมีซอฟต์แวร์จัดการด้านการศึกษาชื่อ Google Classroom เปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2014 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ G Suite for Education และมักใช้ร่วมกับ Chromebook ที่ได้รับความนิยมในสถาบันการศึกษา

ล่าสุดกูเกิลเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Originality Reports ที่ช่วยให้ครูตรวจการบ้าน (รายงาน/บทความ) ของนักเรียนได้สะดวกขึ้นมาก เพราะมันช่วยตรวจเช็คให้อัตโนมัติว่ามีย่อหน้าใดบ้างที่คัดลอกมาจากอินเทอร์เน็ต

กูเกิลบอกว่าเดิมที ครูต้องคัดลอกย่อหน้าที่สงสัยไปเช็คบน Google Search ซึ่งสิ้นเปลืองเวลา ฟีเจอร์ใหม่นี้จะสแกนการบ้านทั้งฉบับและตรวจเช็คให้เลยว่า ย่อหน้าไหนมาจากเว็บใด (ดูภาพประกอบ) โดยเบื้องต้นยังรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ในอนาคตจะขยายไปยังภาษาอื่นๆ เช่น สเปน ฝรังเศส โปรตุเกส ต่อไป

นอกจากนี้ กูเกิลยังประกาศฟีเจอร์ใหม่อีกอย่างคือ ตรวจเช็คการบ้านของนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันเอง ว่าลอกกันมาส่งหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลการบ้านจากฐานข้อมูลของโรงเรียนเองโดยตรง

ฟีเจอร์ใหม่อีกตัวของ Google Classroom คือรองรับระบบการให้คะแนนการบ้านแยกตามหมวดย่อย (ชื่อในวงการศึกษาเรียกว่า Rubric) เพื่อให้นักเรียนรับทราบว่าทำคะแนนได้ดีหรือไม่ดีในด้านใดบ้าง และช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการให้คะแนนด้วยที่มา : blognone.com

กลับ