เรื่องร้องเรียน สคบ. 10 อันดับ เกี่ยวกับสินค้าบริการ ปี 2562

เรื่องร้องเรียน สคบ. 10 อันดับ เกี่ยวกับสินค้าบริการ ปี 2562

โดย: Administrator

เมื่อ: 16/01/2563 06:41:35

Tags: 10 เรื่องร้องเรียน สคบ. ปี 2562, สคบ, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, เรื่องร้องเรียน สคบ.,

เรื่องร้องเรียน สคบ. 10 อันดับ ซึ่งจัดอันดับโดย สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. เกี่ยวเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการมากที่สุด โดยพบว่า 5 ใน 10 ของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับไอที มาดูกันว่าประชาชนเดือดร้อนเดินทางมาร้องเรียน สคบ.เรื่องใดมากที่สุดกัน

เรื่องร้องเรียน สคบ. 10 อันดับ เกี่ยวกับสินค้าบริการ ปี 2562

อันดับ 1 รถยนต์ 22.3%
ทั้งสินค้าชำรุดบกพร่อง แสดงเงื่อนไขไม่ครบถ้วน การรับประกันและการให้บริการ

อันดับ 2 สินค้าและบริการทั่วไป 12.3%
ทั้งสินค้าชำรุดบกพร่อง ราคาแพง ไม่ได้รับสินค้า

อันดับ 3 เครื่องใช้ไฟฟ้า 6.8%
ในเรื่องสินค้าชำรุดบกพร่อง เงื่อนไขการรับประกัน

อันดับ 4 ศูนย์บริการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ 6.5%
ในเรื่องเงื่อนไขในการรับประกัน ความล่าช้าในการบริการ และราคาแพงเกินจริง

อันดับ 5 ผู้ประกอบการรายย่อย 5.5%
ไม่จัดส่งสินค้า การรับประกันสินค้า และการเรียกคืนสินค้า

อันดับ 6 บริการขนส่ง 5.5%
ทั้งสินค้าชำรุดสูญหาย , การรับประกันของหาย ความล่าช้าในการบริการ

อันดับ 7 อู่ซ่อมรถ 5.1%
ในเรื่องความล่าช้าในการซ่อม , ราคาแพงเกินจริง , การละทิ้งงาน , ไม่แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย

อันดับ 8 เครื่องมือสื่อสาร 5.1%
ในเรื่องสินค้าชำรุดบกพร่อง เงื่อนไขการรับประกัน และระยะเวลาในการซ่อม

อันดับ 9 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.4%
ในเรื่องเงื่อนไขประกัน , สินค้าชำรุดบกพร่อง , ระยะเวลารับประกัน

อันดับที่ 10 อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลัํกไฟ หลอดไฟ 3.6%
ในเรื่องสินค้าชำรุดบอกพร่อง และเงื่อนไขการรับประกัน

ทั้งนี้จาก 10 อันดับ เรื่องร้องเรียนสินค้าและบริการ มีอันดับ 3,4,8,9,10 ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับไอทีด้วย

อ้างอิง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 ที่มา : it24hrs.com

กลับ