Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

แจกวาป คีย์ลัด word ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น

แจกวาป คีย์ลัด word ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น

โดย: Administrator

เมื่อ: 13/01/2563 09:06:25

Tags: คีย์ลัด Word, คีย์ลัด Microsoft Word, คีย์ลัด MSWord, Short Cut Word, Short Cut Microsoft Word,

เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับโปรแกรม Microsoft Word เป็นอย่างดีนะ ตอนแรกที่ผมรู้จักก็ตอนประมาณ ม.1 ที่ต้องทำรายงาน แล้วจำเป็นต้องพิมพ์ใน Word  ใช้แรก ๆ ก็ไม่รู้จักเครื่องมืออะไร ได้แต่พิมพ์อย่างเดียว

จนปัจจุบัน ผมสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว (ก็เล่นใช้ไม่ได้หยุดตั้งแต่ตอนนั้น)  แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การทำงานนั้นสนุกและทำได้ไวขึ้นคือการใช้คีย์ลัด word  ซึ่งหากเราชินกับมัน รับประกันได้เลยว่างานที่เราทำ จะเสร็จเร็วขึ้นเป็นเท่าตัว

57 คีย์ลัด ที่ช่วยให้การทำงาน ง่ายขึ้น

1.Alt + Ctrl + D หมายถึง แทรกคำอภิบายไปตรงข้อความที่ต้องการอภิบาย(Endnote)

2.Alt + Ctrl + F หมายถึง แทรกคำอภิบายเพิ่มเติมลงด้านล่างของหน้ากระดาษ (Footnote)

3.Alt + Ctrl + I หมายถึง แสดงหน้าต่าง Print Preview

4.Alt + Ctrl + Page Down หมายถึง ไปทางด้านล่างของหน้าต่างเอกสาร

5.Alt + Ctrl + Page Up หมายถึง ไปทางด้านบนของหน้าต่างเอกสาร

6.Alt + Shift + F7 หมายถึง เรียก Dictionary ของเวิร์ด

7.Alt + Shift + T หมายถึง แทรกเวลาปัจจุบันลงในเอกสาร

8.Alt + Ctrl + S หมายถึง แบ่งหน้าต่างเอกสารออกเป็น 2 ส่วน

9.Alt + Shift + C หมายถึง ยกเลิกแบ่งหน้าต่างเอกสารออกเป็น 2 ส่วน

10.Alt + Shift + O หมายถึง สร้างตารางข้อมูล

11.Alt + F8 หมายถึง แทรก Macros ลงในเอกสาร

12.Alt + F5 หมายถึง ย่อขนาดหน้าต่างให้เล็กลงจากหน้าต่างที่เปิดเต็มหน้าจอ

13.Alt + Shift + Tab หมายถึง สลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้

14.Alt + Tab หมายถึง สลับไปยังหน้าต่อไป

15.Alt +Print Screen หมายถึง จับภาพหน้าต่างที่เลือกเก็บไว้ในคลิปบอร์ด

16.Ctrl + ลูกศรชี้ขึ้น หมายถึง เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้น 1 ย่อหน้า

17.Ctrl + ลูกศรชี้ลง หมายถึง เลื่อนเคอร์เซอร์ลง 1 ย่อหน้า

18.Ctrl + ลูกศรชี้ทางขวา หมายถึง เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา 1 ข้อความ

19.Ctrl + ลูกศรชี้ทางซ้าย หมายถึง เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย 1 ข้อความ

20.Ctrl + End หมายถึง ไปยังส่วนท้ายสุดของเอกสาร

21.Ctrl + Enter หมายถึง แทรก Page break

22.Ctrl + F10 หมายถึง ย่อและขยายหน้าต่าง

23.Ctrl + F12 หมายถึง เปิดหน้าต่าง Open เพื่อเปิดไฟล์

24.Ctrl + F4 หมายถึง ปิดหน้าที่กำลังเปิดใช้งานอยู่

25.Ctrl + F7 หมายถึง สลับหน้าต่างที่กำลังเปิดใช้อยู่ (กรณีเปิดหลายหน้า)

26.Ctrl + F9 หมายถึง ใส่เครื่องหมาย { } ลงในเอกสาร

27.Ctrl + Home หมายถึง ไปยังส่วนเริ่มต้นของเอกสาร

28.Ctrl + Shift + D หมายถึง ขีดเส้นใต้แบบ 2 เส้น

29.Ctrl + Shift + F หมายถึง เปิดหน้าต่าง Font

30.Ctrl + Shift + + หมายถึง พิมพ์ตัวอักษรตัวยก

31.Ctrl + = หมายถึง พิมพ์ตัวอักษรตัวห้อย

32.Ctrl + Shift + F12 หมายถึง เปิดหน้าต่าง Print Preview

33.Ctrl + Shift + G หมายถึง นับตัวอักษรทั้งหมดในเอกสาร

34.Ctrl + Shift + L หมายถึง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยการใช้งาน

35.Ctrl + Shift + < หมายถึง ลดขนาดฟอนต์ลงหนึ่งขนาด

36.Ctrl + Shift + > หมายถึงเพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้นหนึ่งขนาด

37.Ctrl + Shift + V หมายถึง วางเฉพาะข้อความอย่างเดียว

38.Ctrl + G หมายถึง เปิดหน้าต่าง Find and Replace

39.Ctrl + I หมายถึง ทำข้อความเป็นตัวเอียง

40.Ctrl + B หมายถึง ทำข้อความเป็นตัวหนา

41.Ctrl + L หมายถึง จัดตำแหน่งข้อความที่เลือกไปทางซ้าย

42.Ctrl + N หมายถึง สร้างเอกสารใหม่

43.Ctrl + O หมายถึง เปิดหน้าต่าง Open เพื่อเปิดไฟล์

44.Ctrl + S หมายถึง บันทึกเอกสาร

45.Ctrl + U หมายถึง ขีดเส้นใต้ข้อความ

46.Ctrl + C หมายถึง ก๊อปปี้ข้อความหรือออบเจ็กต์ที่เลือกไว้

47.Ctrl + V หมายถึง วางข้อความหรือออบเจ๊กต์ที่เลือกไว้

48.Ctrl + W หมายถึง ปิดหน้าที่กำลังเปิดใช้งานอยู่

49.Ctrl + W หมายถึง ปิดหน้าต่างเอกสารที่ทำงานขณะนั้น

50.Ctrl + X หมายถึง ตัดข้อความหรือออบเจ็กต์ที่เลือกไว้

51.Ctrl + Z หมายถึง ยกเลิกการทำงานก่อนหน้านี้ (Undo)

52.End หมายถึง ไปที่ตำแหน่งท้ายสุดของบรรทัด

53.F12 หมายถึง เปิดหน้าต่าง Save As

54.Home หมายถึง ไปยังส่วนเริ่มต้นของบรรทัด

55.Page Down หมายถึง เลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง 1 หน้าจอ

56.Page Up หมายถึง เลื่อนหน้าจอไปด้านบน 1 หน้าจอ

57.Print Screen (ปุ่ม PrtSc) หมายถึง จับภาพบนหน้าจอเก็บไว้ในคลิปบอร์ด

และนี่คีย์ลัดทั้งหมดได้รวบรวมมาครับ ลองไปฝึกใช้งานกันให้คล่อง เพื่อจะใช้ให้การทำงานบน Word นั้นง่าย และสะดวกขึ้น



ที่มา : techhub.in.th

กลับ