เช็คฝุ่น pm 2.5 ฝุ่นกรุงเทพ ด้วยเว็บ BangkokAirQuality

เช็คฝุ่น pm 2.5 ฝุ่นกรุงเทพ ด้วยเว็บ BangkokAirQuality

โดย: Administrator

เมื่อ: 11/01/2563 15:10:49

Tags: air4bangkok, airbkk, bangkok, Bangkokairquality, กรุงเทพมหานคร, ฝุ่น pm 2.5, ฝุ่นกรุงเทพ, เครื่องวัดฝุ่น PM 2.5, เช็คฝุ่น pm 2.5,

เช็คฝุ่น pm 2.5 ทั่วกรุงเทพ หรือฝุ่นกรุงเทพ กันก่อนออกจากบ้านไปออกกำลังกายหรือเดินทาง เพราะช่วงนี้ฝุ่นกรุงเทพ เต็มไปด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 เต็มไปหมด ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าเขตของท่าน และเขตเราจะเดินทางไปเรียน ไปทำงานนั้น มีฝุ่นละอองเยอะถึงระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่านด้วยหรือเปล่า ด้วยเว็บไซต์ Bangkokairquality.com

เช็คฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นกรุงเทพ ผ่าน Bangkokairquality.com

Bangkokairquality.com จัดทำโดย กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดย ทางกรุงเทพมหานครมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทั้งหมด 27 แห่ง แล้วเผยผลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครเป็นรายเขต 46 เขต รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3 คัน และเครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่อีก 1 เครื่อง 

แต่ที่น่าเป็นห่วงของฝุ่นกรุงเทพ คือเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 พบว่า ปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 26 สถานี จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 27 สถานีเลยทีเดียว ดังนั้นอย่าลืมใส่หน้ากากกรอง PM2.5 ไว้ด้วย 

นอกจากมีเว็บไซต์ Bangkokairquality แล้วยังมี facebook air4bangkok คอยรายงานสถานการณ์ฝุ่นกรุงเทพ ฝุ่น PM2.5 เพื่อคอยแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครในการระมัดระวังสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 ด้วยที่มา : it24hrs.com

กลับ