Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

เช็คฝุ่น pm 2.5 ฝุ่นกรุงเทพ ด้วยเว็บ BangkokAirQuality

เช็คฝุ่น pm 2.5 ฝุ่นกรุงเทพ ด้วยเว็บ BangkokAirQuality

โดย: Administrator

เมื่อ: 11/01/2563 15:10:49

Tags: air4bangkok, airbkk, bangkok, Bangkokairquality, กรุงเทพมหานคร, ฝุ่น pm 2.5, ฝุ่นกรุงเทพ, เครื่องวัดฝุ่น PM 2.5, เช็คฝุ่น pm 2.5,

เช็คฝุ่น pm 2.5 ทั่วกรุงเทพ หรือฝุ่นกรุงเทพ กันก่อนออกจากบ้านไปออกกำลังกายหรือเดินทาง เพราะช่วงนี้ฝุ่นกรุงเทพ เต็มไปด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 เต็มไปหมด ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าเขตของท่าน และเขตเราจะเดินทางไปเรียน ไปทำงานนั้น มีฝุ่นละอองเยอะถึงระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่านด้วยหรือเปล่า ด้วยเว็บไซต์ Bangkokairquality.com

เช็คฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นกรุงเทพ ผ่าน Bangkokairquality.com

Bangkokairquality.com จัดทำโดย กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดย ทางกรุงเทพมหานครมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทั้งหมด 27 แห่ง แล้วเผยผลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครเป็นรายเขต 46 เขต รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3 คัน และเครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่อีก 1 เครื่อง 

แต่ที่น่าเป็นห่วงของฝุ่นกรุงเทพ คือเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 พบว่า ปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 26 สถานี จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 27 สถานีเลยทีเดียว ดังนั้นอย่าลืมใส่หน้ากากกรอง PM2.5 ไว้ด้วย 

นอกจากมีเว็บไซต์ Bangkokairquality แล้วยังมี facebook air4bangkok คอยรายงานสถานการณ์ฝุ่นกรุงเทพ ฝุ่น PM2.5 เพื่อคอยแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครในการระมัดระวังสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 ด้วยที่มา : it24hrs.com

กลับ