Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

15 ทักษะการทำงานที่ควรมีในปี 2020 เพื่อปรับตัวให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล

15 ทักษะการทำงานที่ควรมีในปี 2020 เพื่อปรับตัวให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล

โดย: Administrator

เมื่อ: 13/07/2563 07:18:01

Tags: 15 Work Skill, 15 skill, ทักษะการทำงาน 2020,

15 ทักษะการทำงานที่ควรมีในปี 2020 – ไม่ว่าจะวัยมหาลัยหรือวัยทำงานก็ต้องการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา แต่ทักษะที่เราจะเรียนรู้ทั้งทีนั้น นอกจากจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ควรที่จะเป็นที่ต้องการในตลาดการทำงานด้วย เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก ยิ่งในปัจจุบันเกิด “New Normal” ขึ้นมาหลาย ๆ อย่าง ทำให้คนวัยไหนก็ตามยิ่งต้องปรับตัว โดยเฉพาะวัยทำงานต้องปรับตัว รวมถึงต้องพัฒนาทักษะและความสามารถด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า “คนที่อยู่รอด ไม่ใช่คนเก่งที่สุด แต่เป็นคนที่ปรับตัวได้ดีที่สุด” แล้วจะมีทักษะอะไรบ้างที่ควรมีมาดูรายละเอียดกันได้เลย

15 ทักษะการทำงานที่ควรมีในปี 2020

อย่างที่เราก็รู้กันท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของทั่วโลกในตอนนี้ เราจึงควรที่จะมีทักษะการทำงานที่ทันกระแสเพื่อความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพการทำงาน ซึ่งมีข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของตัวเองดังนี้

Hard Skills หรือ ทักษะความเชี่ยวชาญในสายงานนั้น ๆ ประกอบไปด้วย

 1. Blockchain 
 2. Cloud computing
 3. การใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ (Analytical reasoning)
 4. Artificial intelligence (AI)
 5. การออกแบบ UX (UX design)
 6. การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business analysis)
 7. การตลาดพันธมิตร (Affiliate marketing)
 8. ทักษะการขาย (Sales)
 9. การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ (Scientific computing)
 10. การตัดต่อวิดีโอ (Video production)

ทักษะความเชี่ยวชาญ (Hard Skills) จะเห็นได้ว่าทักษะเหล่านี้ จะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ประกอบอยู่ด้วยและยังถูกนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจในปัจจุบันนี้ ทั้ง Blockchain, Cloud Computing และ AI ทั้ง 10 ทักษะนี้ล้วนเป็นทักษะใหม่ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีทั้งนั้น สะท้อนให้เห็นว่าเรายังคงต้องพัฒนาทักษะใหม่ให้เท่าทันเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและเท่าทันกับโลกของการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

Soft Skills หรือ ทักษะทางด้านสังคมและทัศนคติ

 1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
 2. การโน้มน้าวใจ (Persuasion)
 3. การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)
 4. การปรับตัว (Adaptability)
 5. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

ทักษะด้านทัศนคติและผู้คน (Soft Skills) กลับเป็นทักษะที่มีอายุยาวกว่าและสามารถใช้ได้กับทุกสายงานไม่เหมือนทักษะความเชี่ยวชาญ (Hard Skills) ที่ค่อนข้างชัดเชนว่าจะเปลี่ยนไปตามเทรน ทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นทักษะที่เกิดขึ้นมานานแล้ว หมายความว่าแม้ทักษะเหล่านี้จะไม่ใช่สิ่งที่ต้องรีบเรียนรู้ เพื่อให้เท่าทันโลกในตอนนั้น แต่ก็เป็นทักษะที่ทุกคนควรมีหรือต้องมี และเมื่อเรามีทักษะเหล่านี้แล้วเราจะสามารถพึ่งพาหรือใช้งานไปได้อีกนาน

และแถมให้อีกทักษะสุดท้ายที่เราทุกคนควรมี คือ Human Literacy (ทักษะความเข้าใจในมนุษย์ด้วยกัน) เพราะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ต้องอาศัยการสื่อสาร พูดคุย คนทำงานจึงจำเป็นต้องรู้จักตัวตนของกันและกัน เพื่อเข้าสังคม รู้จักการสื่อสาร ขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามามากมายทำให้เกิดทักษะความเชี่ยวชาญ (Hard Skills) และทักษะด้านทัศนคติและผู้คน (Soft Skills) ที่ทุกคนควรเรียนรู้และฝึกฝนแต่ความเข้าใจในมนุษย์ด้วยกันยังคงเป็นทักษะที่จำเป็นที่สุดที่มา : it24hrs.com

กลับ