Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

ไมโครซอฟท์เปิดตัว Pylance ตัวรองรับภาษา Python บน VS Code ทำงานเร็วกว่าเดิม, ตรวจชนิดตัวแปร, อิมพอร์ตโมดูลอัตโนมัติ

ไมโครซอฟท์เปิดตัว Pylance ตัวรองรับภาษา Python บน VS Code ทำงานเร็วกว่าเดิม, ตรวจชนิดตัวแปร, อิมพอร์ตโมดูลอัตโนมัติ

โดย: Administrator

เมื่อ: 05/07/2563 20:57:27

Tags: Visual Studio Code, Python, Microsoft Programming, Pylance,

Visual Studio Code มีส่วนขยายยอดนิยมสามภาษา ได้แก่ Python, C/C++, และ C# โดยไมโครซอฟท์รับนักพัฒนาส่วนเสริมภาษา Python มาร่วมงานตั้งแต่ปี 2007 และตอนนี้ก็หันมาพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ภาษาใหม่ในชื่อ Pylance โดยระบุว่าประสิทธิภาพจะดีขึ้น, รองรับการตรวจสอบชนิดตัวแปร, และสามารถอิมพอร์ตโมดูลอัตโนมัติ

เซิร์ฟเวอร์ภาษา เป็นส่วนขยายชนิดพิเศษของ VS Code ที่ให้บริการการรองรับภาษากับโปรแกรมแก้ไขโค้ด โดยไมโครซอฟท์กำหนดโปรโตคอลของฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อเปิดให้ตัวแก้ไขโค้ดไม่ว่าจะเป็น VIM หรือ Visual Studio ก็สามารถรองรับภาษาได้เหมือนกันหากรองรับโปรโตคอลนี้ โดยตัวโปรโตคอลรองรับฟีเจอร์เช่น การเติมโค้ด (code completion), การวิเคราะห์ความผิดพลาด, จัดรูปแบบโค้ด เป็นต้น

Pylance สามารถอ่านไฟล์ type-stub (ไฟล์ .pyi) เพื่อวิเคราะห์ชนิดตัวแปรแต่ละตัวพร้อมกับวิเคราะห์ชนิดตัวแปรในโค้ดได้ ทำให้สามารถเสนอตัวเลือกเติมโค้ดได้แม่นยำและเร็วขึ้น โดยตัว Pylance เองมาพร้อมกับ type-stub ของโมดูลยอดนิยมจำนวนหนึ่งในตัว

ตัวนักพัฒนาสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ภาษาได้จากคอนฟิกของส่วนขยาย Python อีกที หรือหากลง VS Code ใหม่แล้วติดตั้ง Pylance ตัวติดตั้งก็จะติดตั้งส่วนขยาย Python ให้เองที่มา : blognone.com

กลับ