Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

Windows File Recovery แอปกู้ไฟล์ของ Windows 10 โหลดใช้กันได้ฟรี

Windows File Recovery แอปกู้ไฟล์ของ Windows 10 โหลดใช้กันได้ฟรี

โดย: Administrator

เมื่อ: 04/07/2563 09:14:21

Tags: microsoft, microsoft store, recovery, windows10, กู้ไฟล์,

รู้จักกับ Windows File Recovery ซึ่งเป็นแอปกู้ไฟล์ของ Windows 10 จาก Microsoft โดยตรง ที่สำคัญคือใช้ฟรี โหลดฟรีผ่านทาง Microsoft Store ของ Windows 10 ด้วย แต่การใช้งานอาจยุ่งยากหน่อยเพราะในรูปแบบ Command Line ที่ต้องพิมพ์คำสั่งกู้ไฟล์ ซึ่งต้องใช้ทักษะการพิมพ์คำสั่งเอา หากคุณเคยใช้ MS-DOS ในยุคสมัย Windows 95 , 98 , ME ละก็ คงใช้งานได้ไม่ยาก

รู้จักกับ Windows File Recovery

ทั้งนี้จากแอป Windows File Recovery สามารถกู้คืนไฟล์สกุลต่างๆเช่น MP3, MP4, PDF, JPEG และไฟล์งาน Office ของ Microsoft ได้ในกรณีสั่งลบทิ้งออกจากถังขยะ ซึ่ง restore จากถังขยะไม่ได้ ก็ยังสามารถกู้ไฟล์ได้อยู่ผ่านทาง Windows File Recovery หากรีบใช้ทันที เพราะ หากไม่ใช้ทันทีแล้วปล่อยทิ้งไว้นานเกินไป อาจมีข้อมูลใหม่เขียนทับข้อมูลเก่า การกู้คืนก็จะยากมากขึ้นไปด้วย และยังรองรับการกู้คืนจากหน่วยความจำประเภท FAT, exFAT และ ReFS แต่อาจจะใช้เวลานานกว่า นอกจากนี้ยังมีโหมด Signature สำหรับการกู้ไฟล์อื่นๆอีกด้วย

สำหรับใครที่สนใจโหลดติดตั้งแอป Windows File Recovery สามารถโหลดได้ผ่านทาง Microsoft Store ทั้งนี้ Windows 10 ของคุณต้องรองรับเวอร์ชั่น 19041.0 ขึ้นไป และถือว่าเป็นแอปแรกที่คุณสามารถโหลดติดตั้งได้ฟรีแบบได้ Full Version ซึ่งต่างจากแอปอื่นที่ต้องเสียเงินเพิ่มนั่นเอง

 ที่มา : it24hrs.com

กลับ