เตรียมตัวลงทะเบียนเที่ยวปันสุข กระตุ้นฟิ้นฟูท่องเที่ยวไทย หลังได้รับผลกระทบโควิด19

เตรียมตัวลงทะเบียนเที่ยวปันสุข กระตุ้นฟิ้นฟูท่องเที่ยวไทย หลังได้รับผลกระทบโควิด19

โดย: Administrator

เมื่อ: 20/06/2563 09:43:28

Tags: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ท่องเที่ยวไทย, ธนาคารกรุงไทย, นักท่องเที่ยว, มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ,

เตรียมตัวลงทะเบียนเที่ยวปันสุข หลัง ครม.อนุมัติโครงการกระตุ้นคนไทยออกมาเที่ยวในประเทศมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19 โดยโครงการกระตุ้นฟื้นฟูท่องเที่ยวไทยนี้จะมีระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 โดยแบ่งเป็น 3 แพ็กเกจ สำหรับกระตุ้นการท่องเที่ยวคือ “เที่ยวปันสุข, เราไปเที่ยวกัน, กำลังใจ”

รายละเอียด 3 แพ็กเกจ กระตุ้นท่องเที่ยวไทย เตรียมตัวลงทะเบียนเที่ยวปันสุข

 

แพ็กเกจ “กำลังใจ”

ตอบแทนบุคลากรแนวหน้าในการรับมือโควิด-19 โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยได้รับสิทธิพิเศษเดินทางท่องเที่ยวฟรี ผ่านบริษัทนำเที่ยว 2 วัน 1 คืน – รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 2,000 บาทต่อคน

แพ็กเกจ “เราไปเที่ยวกัน”

โดยผู้ลงทะเบียนต้องมีวัย 20 ปีขึ้นไป โดยรัฐสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักในลักษณะร่วมจ่าย จำนวน 5 ล้านคืน ประมาณ 40% ของค่าห้องพักแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนค่าอาหารและค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ โดย นักท่องเที่ยวยังได้รับสิทธิ์ อี-วอยเชอร์ (E-Voucher) ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 600 บาทต่อคืนสูงสุดไม่เกิน 5 คืน เพื่อนำไปใช้เป็นค่าอาหารและค่าท่องเที่ยว โดยการเที่ยวต้องเลือกใช้แพ็กเกจในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของประชาชนผู้จองที่พัก

แพ็กเกจ เที่ยวปันสุข

โดยจำหน่ายบัตรโดยสาร ทั้งเครื่องบิน รถเช่า รถขนส่ง ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท สามารถลงทะเบียนเที่ยวปันสุข ผ่านแพลตฟอร์ม ธนาคารกรุงไทย เพื่อรับ Promotion Code และมีโครวก
นอกจากนี้ ยังมีโครงการเชื่อมโยงกับ เราไปเที่ยวกัน คือถ้ามีการจองห้องพักในโครงการ เราไปเที่ยวกัน จะได้รับสิทธิ์จองบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ในราคา 2,500 บาท อีก 1 สิทธิ์อีกด้วย ซึ่งแพ็คเกจนี้รัฐบาลจะช่วยสายการบินในประเทศ ดังนั้นนักท่องเที่ยวเตรียมเล็ง เที่ยวปันสุข กับเราไปเที่ยวกันไว้ให้ดี

ททท. ธนาคารกรุงไทย เตรียมเปิดตัวเว็บไซต์ชี้แจง วิธีการลงทะเบียนเที่ยวปันสุข ก่อนเริ่มลงทะเบียนจริง 1 กรกฎาคมนี้ ดังนั้นขณะนี้ยังไม่มีเว็บไซต์ทางการเกี่ยวกับเที่ยวปันสุข อย่าเพิ่งกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวกับเว็บไซต์อื่นๆที่แอบจดทะเบียนชื่อโดเมนคล้ายๆชื่อโครงการที่มา : it24hrs.com

กลับ