Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

เตรียมตัวลงทะเบียนเที่ยวปันสุข กระตุ้นฟิ้นฟูท่องเที่ยวไทย หลังได้รับผลกระทบโควิด19

เตรียมตัวลงทะเบียนเที่ยวปันสุข กระตุ้นฟิ้นฟูท่องเที่ยวไทย หลังได้รับผลกระทบโควิด19

โดย: Administrator

เมื่อ: 20/06/2563 09:43:28

Tags: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ท่องเที่ยวไทย, ธนาคารกรุงไทย, นักท่องเที่ยว, มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ,

เตรียมตัวลงทะเบียนเที่ยวปันสุข หลัง ครม.อนุมัติโครงการกระตุ้นคนไทยออกมาเที่ยวในประเทศมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19 โดยโครงการกระตุ้นฟื้นฟูท่องเที่ยวไทยนี้จะมีระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 โดยแบ่งเป็น 3 แพ็กเกจ สำหรับกระตุ้นการท่องเที่ยวคือ “เที่ยวปันสุข, เราไปเที่ยวกัน, กำลังใจ”

รายละเอียด 3 แพ็กเกจ กระตุ้นท่องเที่ยวไทย เตรียมตัวลงทะเบียนเที่ยวปันสุข

 

แพ็กเกจ “กำลังใจ”

ตอบแทนบุคลากรแนวหน้าในการรับมือโควิด-19 โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยได้รับสิทธิพิเศษเดินทางท่องเที่ยวฟรี ผ่านบริษัทนำเที่ยว 2 วัน 1 คืน – รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 2,000 บาทต่อคน

แพ็กเกจ “เราไปเที่ยวกัน”

โดยผู้ลงทะเบียนต้องมีวัย 20 ปีขึ้นไป โดยรัฐสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักในลักษณะร่วมจ่าย จำนวน 5 ล้านคืน ประมาณ 40% ของค่าห้องพักแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนค่าอาหารและค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ โดย นักท่องเที่ยวยังได้รับสิทธิ์ อี-วอยเชอร์ (E-Voucher) ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 600 บาทต่อคืนสูงสุดไม่เกิน 5 คืน เพื่อนำไปใช้เป็นค่าอาหารและค่าท่องเที่ยว โดยการเที่ยวต้องเลือกใช้แพ็กเกจในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของประชาชนผู้จองที่พัก

แพ็กเกจ เที่ยวปันสุข

โดยจำหน่ายบัตรโดยสาร ทั้งเครื่องบิน รถเช่า รถขนส่ง ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท สามารถลงทะเบียนเที่ยวปันสุข ผ่านแพลตฟอร์ม ธนาคารกรุงไทย เพื่อรับ Promotion Code และมีโครวก
นอกจากนี้ ยังมีโครงการเชื่อมโยงกับ เราไปเที่ยวกัน คือถ้ามีการจองห้องพักในโครงการ เราไปเที่ยวกัน จะได้รับสิทธิ์จองบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ในราคา 2,500 บาท อีก 1 สิทธิ์อีกด้วย ซึ่งแพ็คเกจนี้รัฐบาลจะช่วยสายการบินในประเทศ ดังนั้นนักท่องเที่ยวเตรียมเล็ง เที่ยวปันสุข กับเราไปเที่ยวกันไว้ให้ดี

ททท. ธนาคารกรุงไทย เตรียมเปิดตัวเว็บไซต์ชี้แจง วิธีการลงทะเบียนเที่ยวปันสุข ก่อนเริ่มลงทะเบียนจริง 1 กรกฎาคมนี้ ดังนั้นขณะนี้ยังไม่มีเว็บไซต์ทางการเกี่ยวกับเที่ยวปันสุข อย่าเพิ่งกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวกับเว็บไซต์อื่นๆที่แอบจดทะเบียนชื่อโดเมนคล้ายๆชื่อโครงการที่มา : it24hrs.com

กลับ