Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

กูเกิลพัฒนาเทคนิคสร้างปัญญาประดิษฐ์สรุปบทความ โดยอาศัยตัวอย่างการสรุปบทความเพียง 1,000 ตัวอย่าง

กูเกิลพัฒนาเทคนิคสร้างปัญญาประดิษฐ์สรุปบทความ โดยอาศัยตัวอย่างการสรุปบทความเพียง 1,000 ตัวอย่าง

โดย: Administrator

เมื่อ: 11/06/2563 11:15:13

Tags: Artificial Intelligence, Google, AI, AI Article, AI training,

ปัญญาประดิษฐ์กลุ่มหนึ่งที่เป็นที่สนใจในช่วงหลังคือการสรุปบทความ (text summarization) ที่สร้างปัญญาประดิษฐ์ที่รับอินพุตเป็นบทความขนาดยาว แต่สามารถสรุปใจความสำคัญออกมาได้ภายในประโยคเดียว ปัญหาสำคัญคือการสร้างตัวอย่างการสรุปบทความนั้นทำได้ยาก และต้องใช้แรงงานสูง ตอนนี้กูเกิลก็นำเสนองานวิจัย PEGASUS (Pre-training with Extracted Gap-sentences for Abstractive SUmmarization Sequence-to-sequence models) ที่สามารถสรุปบทความได้ใกล้เคียงกับปัญญาประดิษฐ์อื่นๆ โดยใช้ตัวอย่างการสรุปบทความเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

เทคนิคของกูเกิลอาศัยอินพุตเป็นบทความอื่นๆ โดยไม่มีสรุปซึ่งหาชุดข้อมูลได้ง่ายโดยทั่วไป แล้วสร้างปัญญาประดิษฐ์ด้วยการลบบางประโยคออกจากบทความ จากนั้นฝึกปัญญาประดิษฐ์ให้พยายามสร้างประโยคนั้นๆ กลับขึ้นมาใหม่ เรียกเทคนิคนี้ว่าการสร้างประโยคที่หายไป (gap sentences generation - GSG) โดยชุดข้อมูลที่ใช้ฝึกเบื้องต้นนี้มีสองชุดข้อมูล ได้แก่ C4 บทความจากเว็บที่ดูดมาขนาด 750GB จาก 350 ล้านเว็บ และ HugeNews บทความข่าวที่ดูดมาขนาด 3.8TB รวม 1,500 ล้านบทความ โดยบทความเหล่านี้ไม่มีสรุปแต่อย่างใด หลังจากนั้นจึงมาฝึกกับชุดข้อมูลสรุปบทความโดยเฉพาะที่มีขนาดเล็กกว่า โดยชุดข้อมูล Gigaword ที่ใหญ่ที่สุดมีจำนวน 4 ล้านบทความเท่านั้น

มวิจัยวัดคะแนนสุดท้ายด้วยการจ้างคนมาให้คะแนนการสรุปแบบ 1-5 คะแนน จากตัวอย่างสรุป 4 ชุดโดยมีตัวอย่างจากการสรุปของคนจริงๆ ผสมไปด้วย และพบว่าการฝึกเพิ่มเติมกับตัวอย่างที่มีข้อมูลสรุปมาเป็นเฉลยเพียง 1,000 ชุดก็สามารถทำคะแนนได้ดีกว่าการสรุปของคนจริงๆ ไป 6 ชุดข้อมูล จาก 12 ชุดข้อมูล

รูปแบบการฝึก GSG ที่ปัญญาประดิษฐ์ฝึกสร้างประโยคที่หายไปในชุดข้อมูลที่ไม่มีบทสรุปตัวอย่างให้ที่มา : blognone.com

กลับ