Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

วิธีต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2563 รับ New Normal ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด19

วิธีต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2563 รับ New Normal ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด19

โดย: Administrator

เมื่อ: 11/06/2563 07:34:02

Tags: android, coronavirus, COVID-19, how-to, iphone, New Normal, กรมการขนส่งทางบก, กระทรวงคมนาคม, ขั้นตอน, วิธีการ, โควิด19, ใบขับขี่, ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019,

วิธีต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2563 รับ New Normal หลังจากที่ กรมการขนส่งทางบกได้หยุดให้บริการต่อใบขับขี่ เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 จนกระทั่งรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และพิจารณาผ่อนปรนประเภทของกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับประชาชนในระยะที่ 3 เพิ่มขึ้น ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงเห็นควรให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการต่อใบขับขี่ โดยปรับรูปแบบการดำเนินการเป็นแบบ ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2563 รับ New Normal ลดเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

วิธีต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2563 กรมการขนส่งทางบก ได้ทำการจัดกลุ่มเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด19 ดังนี้

• ช่วงแรก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เฉพาะกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน
• ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยให้สิทธิแก่ประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ได้สิทธิในการดำเนินการก่อน ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขด้วยการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบริหารจัดการเว้นระยะห่าง (Social Distancing)

ซึ่งผู้ที่จองคิวไว้แล้วสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หากผู้จองคิวไม่พบข้อมูลหรือไม่สะดวกตามวัน เวลาที่นัดหมายเข้ารับบริการ สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ตามวัน เวลาที่สะดวก

ช่วงแรก เปิดให้บริการในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ประกอบด้วย กระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน

(1) การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย
(2) การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
(3) การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
(4) การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(5) ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก
(6) การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม
(7) การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
(8) การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ
(9) การเปลี่ยนประเภท จากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว เป็นชนิดส่วนบุคคล เฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
(10) การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้
(11) การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการเปิดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ต้องมีการอบรมที่สำนักงาน เช่น การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ หรือผู้ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning สามารถตรวจสอบสิทธิและเปลี่ยนแปลงวันเวลากรณีไม่สะดวกดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เช่นเดียวกัน รวมถึงสามารถเปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน ให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

วิธีต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2563 แบบ New Normal

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com แล้วคลิก กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม”
    กรอกข้อมูลให้ครบแล้วคลิก ขั้นตอนต่อไป
  2. ดูวิดีโอการอบรมที่เลือก ระหว่างการชมวิดีโออบรม จะมีให้ตอบคำถาม 3 ข้อ
  3. เมื่อดูวีดีโอจบแล้ว ให้เลือก กรอกข้อมูล
  4. กรอกข้อมูล ยืนยันตัวตนอีกครั้ง
  5. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วเลือก เสร็จสิ้นการอบรม

ตรวจสอบผล โดยเลือกที่ ตรวจสอบสถานการณ์อบรมออนไลน์ >> จากนั้น กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ใบอนุญาตขับรถ เลือก ตรวจสอบสถานะ

เมื่ออบรมเสร็จ จองคิวทำใบขับขี่ที่แอป DLT Smart Queue เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายที่กรมขนส่ง หลังจากทำการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายเสร็จแล้ว กรมขนส่งจะทำการออกใบอนุญาตขับรถให้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ผ่านการอบรม

หลักฐานที่ต้องเตรียม

1. บัตรประชาชน
2. ใบขับขี่เดิมที่หมดอายุ
3. ใบรับรองแพทย์ * (สำหรับผู้ต่ออายุใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี) ส่วนต่อทุก 5 ปี ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

นอกจากนี้ขอให้แต่งกายสุภาพ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเข้ารับบริการ

ค่าใช้จ่ายการต่อใบขับขี่

– ใบขับขี่รถยนต์ 2 ปี ชำระ 200 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 205 บาท
– ใบขับขี่รถยนต์ 5 ปี ชำระ 500 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 505 บาท
– ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2 ปี ชำระ 100 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 105 บาท
– ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 5 ปี ชำระ 250 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 255 บาท

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุในช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ ดังนี้

(1) ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(2) ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(3) ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

* สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563

ทั้งหมดนี้คือ วิธีต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2563 ที่ผู้ขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ควรรู้และปฏิบัติในแบบ New Normal ในช่วงนี้ไปก่อน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มา : it24hrs.com

กลับ