สปส. เปิดอุทธรณ์เงินประกันสังคม ผู้ว่างงานจากโควิด-19

สปส. เปิดอุทธรณ์เงินประกันสังคม ผู้ว่างงานจากโควิด-19

โดย: Administrator

เมื่อ: 21/05/2563 08:25:20

Tags: coronavirus, COVID-19, กระทรวงแรงงาน, สปส., สำนักงานประกันสังคม, อุทธรณ์, เงินประกันสังคม, ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019,

สปส. เปิดอุทธรณ์เงินประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยในสถานการณ์โรคโควิด-19 แล้วได้รับการปฏิเสธหรือยังไม่ได้รับเงินทดแทน

โดยขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เปิดศูนย์อุทธรณ์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกจ้าง นายจ้างครบ จบในที่เดียวแล้ว โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด รวมถึงสำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี ในวันและเวลาทำการ 08.00 – 18.00 น.
.
ทั้งนี้สำหรับผู้ประกันตนที่กำลังจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ จากที่ สปส. เปิดอุทธรณ์เงินประกันสังคม กรณีว่างงานจาก COVID-19 เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานได้
2. ตรวจทานข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารให้ถูกต้องในการยื่นขอรับสิทธิ
3. หากนายจ้างสามารถเป็นฝ่ายรวบรวมแบบขอรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานของนายจ้างเพื่อยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม จะเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้นที่มา : it24hrs.com

กลับ