บริการทำโปรเจคจบ สำหรับนักศึกษา ราคาไม่แพง แบ่งชำระเงินได้ ไม่ทิ้งงาน ดูแลยันสอบผ่าน
เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 22.00 น.
ส่งขอบเขตงานทาง line
สายด่วนโทร

บอร์ดดีอี เคาะแผนปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ ส่งต่อเน็ตหมู่บ้านให้ อปท.