Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรผ่านทางออนไลน์ หรือผ่าน 8 หน่วยงานฯ

อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรผ่านทางออนไลน์ หรือผ่าน 8 หน่วยงานฯ

โดย: Administrator

เมื่อ: 19/05/2563 12:23:50

Tags: 5000 บาท, BAAC, coronavirus, COVID-19, ธกส., ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, อุทธรณ์, เกษตรกร, เยียวยาเกษตร, ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019,

อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรผ่านทางออนไลน์ โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาได้จากระบบตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรที่เว็ปไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th หรือ http://savefarmer.oae.go.th โดยตรง และติดตามผลการโอนเงินได้จากเว็ปไซต์ของ ธ.ก.ส. www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือตู้ปรับสมุดหน้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ และจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “ทั้งหมดเป็นเพราะ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ มีการติดต่อประสานงานเป็นการภายในกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาโดยตลอดไม่เว้นวันหยุดราชการในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา วันนี้ได้สะท้อนกลับมาให้เห็นจากผลสำรวจแล้วว่า ทำให้เกษตรกรมีความสุข ซึ่งเกษตรกรทุกคนจะต้องได้รับเงินครบถ้วน ต้องไม่เดือดร้อนหรือเสียใจที่ไม่ได้รับเงิน “

นายเฉลิมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ ส่วนการเตรียมมาตรการรองรับ กรณีที่อาจเกิดปัญหาในการรับเงินเยียวยา ว่า หากพบข้อผิดพลาด เช่น กรณีอาจมีตกหล่นของรายชื่อไปบ้าง ขอให้เกษตรกรไม่ต้องกังวล ตนและเจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมดำเนินการแก้ไข โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดบริการระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมดำเนินการทันที การยื่นเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยานั้น เกษตรกรทำได้โดยทั้งการโทรศัพท์หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเองที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด, สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด, สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน รวมถึงที่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4, สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด, การยางแห่งประเทศไทยทั้งจังหวัด/สาขา และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ทั้งนี้ผู้ที่เดือดร้อนขอให้รีบแจ้งมา เราไม่ทิ้งกัน ผมได้สั่งการกำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน แต่หากเกิดกรณีหน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ดำเนินการส่งเรื่องมายังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน หากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีก ให้ส่งเรื่องยังคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อ ทุกอย่างต้องจบโดยเร็ว โดยเกษตรกรที่ยื่นเรื่องสามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ฯที่เว็บไซต์ www.moac.go.th หรือ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.comที่มา : it24hrs.com

กลับ