อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรผ่านทางออนไลน์ หรือผ่าน 8 หน่วยงานฯ

อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรผ่านทางออนไลน์ หรือผ่าน 8 หน่วยงานฯ

โดย: Administrator

เมื่อ: 19/05/2563 12:23:50

Tags: 5000 บาท, BAAC, coronavirus, COVID-19, ธกส., ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, อุทธรณ์, เกษตรกร, เยียวยาเกษตร, ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019,

อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรผ่านทางออนไลน์ โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาได้จากระบบตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรที่เว็ปไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th หรือ http://savefarmer.oae.go.th โดยตรง และติดตามผลการโอนเงินได้จากเว็ปไซต์ของ ธ.ก.ส. www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือตู้ปรับสมุดหน้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ และจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “ทั้งหมดเป็นเพราะ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ มีการติดต่อประสานงานเป็นการภายในกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาโดยตลอดไม่เว้นวันหยุดราชการในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา วันนี้ได้สะท้อนกลับมาให้เห็นจากผลสำรวจแล้วว่า ทำให้เกษตรกรมีความสุข ซึ่งเกษตรกรทุกคนจะต้องได้รับเงินครบถ้วน ต้องไม่เดือดร้อนหรือเสียใจที่ไม่ได้รับเงิน “

นายเฉลิมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ ส่วนการเตรียมมาตรการรองรับ กรณีที่อาจเกิดปัญหาในการรับเงินเยียวยา ว่า หากพบข้อผิดพลาด เช่น กรณีอาจมีตกหล่นของรายชื่อไปบ้าง ขอให้เกษตรกรไม่ต้องกังวล ตนและเจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมดำเนินการแก้ไข โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดบริการระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมดำเนินการทันที การยื่นเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยานั้น เกษตรกรทำได้โดยทั้งการโทรศัพท์หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเองที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด, สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด, สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน รวมถึงที่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4, สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด, การยางแห่งประเทศไทยทั้งจังหวัด/สาขา และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ทั้งนี้ผู้ที่เดือดร้อนขอให้รีบแจ้งมา เราไม่ทิ้งกัน ผมได้สั่งการกำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน แต่หากเกิดกรณีหน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ดำเนินการส่งเรื่องมายังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน หากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีก ให้ส่งเรื่องยังคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อ ทุกอย่างต้องจบโดยเร็ว โดยเกษตรกรที่ยื่นเรื่องสามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ฯที่เว็บไซต์ www.moac.go.th หรือ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.comที่มา : it24hrs.com

กลับ