Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

เรียนออนไลน์ กับคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองดูแลลูกเรียนทางทีวีดิจิทัล

เรียนออนไลน์ เริ่มทดสอบแล้ววันนี้ จากเดิมปกติสามารถชมทางเคเบิลทีวี หรือทางจานดาวเทียม และทางเว็บไซต์ในรูปแบบทีวีออนไลน์ที่เมื่อก่อนรับชมช่องทางนี้น้อยหรือปานกลาง แต่ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้การ เรียนออนไลน์ เป็นช่องทางหลักที่นักเรียนต้องปรับตัวเรียนทางออนไลน์ และทางทีวีดิจิทัลมากขึ้น เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกคำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง การศึกษาทางไกล ตามระดับชั้นของนักเรียน ที่เรียนทาง DLTV ดังนี้

เรียนออนไลน์ กับคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองดูแลลูกระหว่างเรียน

ระดับปฐมวัย ออกอากาศ 8.30-11.30 น. และออกอากาศซ้ำ (rerun) ช่วงบ่ายอีก 2 ครั้ง ☆ ช่อง DLTV 10-12

โดยแนะนำให้ผู้ปกครองต้องร่วมทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน สังเกตพฤติกรรมลูกๆ

โดยทาง DLTV ได้แบ่งช่วงเวลาทำกิจกรรม 4 ช่วงในตลอดช่วงเช้าดังนี้

 • 8.30-9.00น. ทำกิจกรรมเคลื่อนไหว พัฒนาด้านกาย อารมณ์ จิตใจ
 • 9.00-9.30 เสริมทักษะสติปัญญา
 • 9.30-10.00น. ศิลปะสร้างสรรค์ พัฒนาอารมณ์ จิตใจ และความคิดสร้างสรรค์
 • 10.15-11.00น. เล่นตามมุม พัฒนาด้านสังคมนิสัยและการเล่นอิสระ

หากมีข้อสงสัย สอบถามที่ครูประจำชั้น

ระดับประถมศึกษา ออกอากาศ 8.30-13.30 น. และออกอากาศซ้ำ (rerun) ช่วงบ่ายและค่ำอีก 2 ครั้ง ☆ ช่อง DLTV 1-6

ช่วงก่อนเรียน

 1. ผู้ปกครองควรเตือนลูกเปิดรายการทีวี โดยเฉพาะรายวิชาที่มีดอกจัน *
 2. เตรียมหนังสือกับเอกสารที่ครูนำมาให้
 3. พูดคุยกับลูกให้เห็นความสำคัญของการเรียน

ระหว่างเรียน

 1. จัดสภาพแวดล้อมให้มีสมาธิในการเรียน
 2. ควรสนใจเรียน 20-30 นาทีแรก ของแต่ละวิชา เพราะเป็นชวงเวลาทบทวนและสอนเนื้อหาใหม่
 3. ส่งเสริมบุตรหลานทำกิจกรรมตามความสามารถ

หลังเรียน

 1. ควรเตือนลูกทำการบ้าน
 2. เวลาว่าง ช่วยทำงานบ้าน เช่นทำความสะอาดบ้าน ,
 3. เล่นอิสระกลางแจ้ง เช่น กายบริหาร
 4. จัดเวลาในการอ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียน
 5. สังเกตพฤติกรรม และให้กำลังใจบุตรหลาน

หากมีข้อสงสัย สอบถามที่ครูประจำชั้น หรือครูที่มาเยี่ยมบ้าน ตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ออกอากาศ 8.30-13.30 น. และออกอากาศซ้ำ (rerun) ช่วงบ่ายและค่ำอีก 2 ครั้ง ☆ ช่อง DLTV 7-9

■ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ออกอากาศ 8.30-13.30 น. และออกอากาศซ้ำ (rerun) ช่วงบ่ายและค่ำ ☆ ช่อง DLTV 13-15

 1. ผู้ปกครองคอยเตือนลูกๆ เรียนทางทีวีโดยเฉพาะรายการที่มีเครื่องหมาย * ตามตารางออกอากาศ
 2. จัดเวลาเรียนให้เหมาะสม กระตุ้นให้ทำแบบฝึกหัด
 3. ให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมให้บุตตรหลานสนุก มีความสุขในการเรียน

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ครูประจำชั้น

โดยช่องทางการเรียนออนไลน์ สามารถเรียนผ่านช่องทางต่างๆเช่น ผ่านทางทีวีดิจิทัล , ทีวีดาวเทียม , กล่อง IPTV จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง , และทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น สำหรับ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

โดยผู้ชมทางทีวีดิจิทัล รับชมได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่านช่อง 37-53 หากกล่องทีวีดิจิตอลหรือโทรทัศน์ดิจิตอลยังไม่มีช่องสัญญาณดังกล่าว กรุณาตั้งค่า/ค้นหาช่องอัตโนมัติใหม่

หากมีปัญหาการรับชมทางทีวี สามารถสอบถามที่ช่างทีวี หรือผู้ขายกล่องทีวีดิจิทัล
ส่วนเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และ IPTV สอบถามที่ผู้ให้บริการที่มา : it24hrs.com

กลับ