เรียนออนไลน์ กับคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองดูแลลูกเรียนทางทีวีดิจิทัล

เรียนออนไลน์ เริ่มทดสอบแล้ววันนี้ จากเดิมปกติสามารถชมทางเคเบิลทีวี หรือทางจานดาวเทียม และทางเว็บไซต์ในรูปแบบทีวีออนไลน์ที่เมื่อก่อนรับชมช่องทางนี้น้อยหรือปานกลาง แต่ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้การ เรียนออนไลน์ เป็นช่องทางหลักที่นักเรียนต้องปรับตัวเรียนทางออนไลน์ และทางทีวีดิจิทัลมากขึ้น เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกคำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง การศึกษาทางไกล ตามระดับชั้นของนักเรียน ที่เรียนทาง DLTV ดังนี้

เรียนออนไลน์ กับคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองดูแลลูกระหว่างเรียน

ระดับปฐมวัย ออกอากาศ 8.30-11.30 น. และออกอากาศซ้ำ (rerun) ช่วงบ่ายอีก 2 ครั้ง ☆ ช่อง DLTV 10-12

โดยแนะนำให้ผู้ปกครองต้องร่วมทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน สังเกตพฤติกรรมลูกๆ

โดยทาง DLTV ได้แบ่งช่วงเวลาทำกิจกรรม 4 ช่วงในตลอดช่วงเช้าดังนี้

 • 8.30-9.00น. ทำกิจกรรมเคลื่อนไหว พัฒนาด้านกาย อารมณ์ จิตใจ
 • 9.00-9.30 เสริมทักษะสติปัญญา
 • 9.30-10.00น. ศิลปะสร้างสรรค์ พัฒนาอารมณ์ จิตใจ และความคิดสร้างสรรค์
 • 10.15-11.00น. เล่นตามมุม พัฒนาด้านสังคมนิสัยและการเล่นอิสระ

หากมีข้อสงสัย สอบถามที่ครูประจำชั้น

ระดับประถมศึกษา ออกอากาศ 8.30-13.30 น. และออกอากาศซ้ำ (rerun) ช่วงบ่ายและค่ำอีก 2 ครั้ง ☆ ช่อง DLTV 1-6

ช่วงก่อนเรียน

 1. ผู้ปกครองควรเตือนลูกเปิดรายการทีวี โดยเฉพาะรายวิชาที่มีดอกจัน *
 2. เตรียมหนังสือกับเอกสารที่ครูนำมาให้
 3. พูดคุยกับลูกให้เห็นความสำคัญของการเรียน

ระหว่างเรียน

 1. จัดสภาพแวดล้อมให้มีสมาธิในการเรียน
 2. ควรสนใจเรียน 20-30 นาทีแรก ของแต่ละวิชา เพราะเป็นชวงเวลาทบทวนและสอนเนื้อหาใหม่
 3. ส่งเสริมบุตรหลานทำกิจกรรมตามความสามารถ

หลังเรียน

 1. ควรเตือนลูกทำการบ้าน
 2. เวลาว่าง ช่วยทำงานบ้าน เช่นทำความสะอาดบ้าน ,
 3. เล่นอิสระกลางแจ้ง เช่น กายบริหาร
 4. จัดเวลาในการอ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียน
 5. สังเกตพฤติกรรม และให้กำลังใจบุตรหลาน

หากมีข้อสงสัย สอบถามที่ครูประจำชั้น หรือครูที่มาเยี่ยมบ้าน ตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ออกอากาศ 8.30-13.30 น. และออกอากาศซ้ำ (rerun) ช่วงบ่ายและค่ำอีก 2 ครั้ง ☆ ช่อง DLTV 7-9

■ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ออกอากาศ 8.30-13.30 น. และออกอากาศซ้ำ (rerun) ช่วงบ่ายและค่ำ ☆ ช่อง DLTV 13-15

 1. ผู้ปกครองคอยเตือนลูกๆ เรียนทางทีวีโดยเฉพาะรายการที่มีเครื่องหมาย * ตามตารางออกอากาศ
 2. จัดเวลาเรียนให้เหมาะสม กระตุ้นให้ทำแบบฝึกหัด
 3. ให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมให้บุตตรหลานสนุก มีความสุขในการเรียน

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ครูประจำชั้น

โดยช่องทางการเรียนออนไลน์ สามารถเรียนผ่านช่องทางต่างๆเช่น ผ่านทางทีวีดิจิทัล , ทีวีดาวเทียม , กล่อง IPTV จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง , และทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น สำหรับ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

โดยผู้ชมทางทีวีดิจิทัล รับชมได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่านช่อง 37-53 หากกล่องทีวีดิจิตอลหรือโทรทัศน์ดิจิตอลยังไม่มีช่องสัญญาณดังกล่าว กรุณาตั้งค่า/ค้นหาช่องอัตโนมัติใหม่

หากมีปัญหาการรับชมทางทีวี สามารถสอบถามที่ช่างทีวี หรือผู้ขายกล่องทีวีดิจิทัล
ส่วนเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และ IPTV สอบถามที่ผู้ให้บริการที่มา : it24hrs.com

กลับ