การตรวจสอบสถานะเกษตรกร เพื่อรับเงินเยียวยา 15000 บาท

ตรวจสอบสถานะเกษตรกร รับเงินเยียวยา 15000 บาท เร็วๆนี้ เช็คก่อนว่าเรามีโอกาสได้เงิน 15,000 ชัวร์มั้ย ตรวจสอบได้ทาง http://farmer.doae.go.th ซึ่งจะปรากฎช่องกรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามภาพที่อยู่ด้านล่างนี้ หลังจากกรอกเสร็จ รู้ทันทีว่าชื่อเราเป็นหรือไม่เป็นเกษตรกร หากมีชื่อเป็นเกษตรกรจริงก็ รอรับเงิน 15,000 บาทได้เลย

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาวิกฤต COVID-19 และภัยแล้ง โดยเฉพาะ เกษตรกรที่รอรับการช่วยเหลือจำนวนมาก โดยเสนอให้เกษตรกรได้รับเงินเยียวยา รายละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน (ครัวเรือนละ 1 ราย) โดยเงินเยียวยาดังกล่าวจะต้องยึดข้อมูลที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมกับตรวจสอบฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

โดยเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐนั้น จะต้องเกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม

นอกจากเผย ตรวจสอบสถานะเกษตรกร รับเงินเยียวยา 15000 บาท แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตร เผยขั้นตอนการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอป Farmbook สำหรับเกษตรกรายเดิม แปลงเดิมเท่านั้น โดยมี 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Farmbook ได้ทั้ง IOS และ Android
2. กดเลือกเมนูแจ้งปลูก
3. เลือกแปลงปลูกที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
4. เลือกพืช ที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
5. กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน
6. กดบันทึก

ทั้งนี้การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านแอป Farmbook เฉพาะเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิมเท่านั้น

ไม่ใช่แค่นี้ แอป Farmbook ยังเปิดให้ ผู้ลงทะเบียนเงินเยียวยาแล้วไม่ได้เพราะยังอยู่ในฐานข้อมูลเกษตรกร ให้กดยกเลิกในแอปได้ด้วยตามขั้นตอนด้านล่าง (หมายเหตุ เน้นผู้ปลูกพืชเท่านั้น ถ้าเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เช่น ไก่ เป็ด ให้เช็คที่กรมปศุสัตว์ และ เลี้ยงปลา ให้เช็คที่กรมประมง)

ดังนั้นใครที่เป็นเกษตรกร รีบไปตรวจสอบสถานะด่วน หากไม่มีให้ขอแบบฟอร์มยื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บกรมส่งเสริมเกษตร กรอกข้อมูลก่อนฝากผู้นำชุมชนส่งคำร้องให้ที่มา : it24hrs.com

กลับ