Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

พบโควิดสายพันธุ์อังกฤษ จากคลัสเตอร์ผับบาร์ ทองหล่อ ระบาดไว 1.7 เท่า

พบโควิดสายพันธุ์อังกฤษ จากคลัสเตอร์ผับบาร์ ทองหล่อ ระบาดไว 1.7 เท่า

โดย: Administrator

เมื่อ: 08/04/2564 06:24:42

Tags: coronavirus, COVID-19, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แพทย์, โควิด-19, ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019,

พบโควิดสายพันธุ์อังกฤษ จากคลัสเตอร์ผับบาร์ ทองหล่อ ระบาดไว กระจายเร็วขึ้น 1.7 เท่า วัคซีน SinoVac เอาไม่อยู่กับโควิด สายพันธุ์อังกฤษ ประสิทธิภาพเหลือ 50% โดยข้อมูลจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผย จากการตรวจสอบโควิด-19 ที่ระบาดหนักในย่านสถานบันเทิง ทองหล่อ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากจากการตรวจเบื้องต้นเป็นสายพันธุ์อังกฤษ

พบโควิดสายพันธุ์อังกฤษ จากคลัสเตอร์ผับบาร์ ทองหล่อ เผยระบาดไว มีเชื้อไวรัสในคอเยอะ

โควิด-19 มี 3 สายพันธุ์ที่รุนแรงจากสายพันธุ์เดิม ได้แก่ สายพันธุ์อังกฤษ สายพันธุ์แอฟริกา สายพันธุ์บราซิล โดยเฉพาะสายพันธุ์อังกฤษ แพร่กระจายไปแล้ว 50 ประเทศ รวมไทย และอาจเป็นสายพันธุ์หลักของโลก

ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงไวรัสโควิดสายพันธุ์อังกฤษ ว่า เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลปีนี้กับปีที่แล้วพบว่าการระบาดรอบแรกเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งตรงกับสถานการณ์ขณะนี้ โดยปีที่แล้วพบการติดเชื้อไม่ถึง 3,000 ราย พบผู้ป่วยมากที่สุด 188 รายต่อวัน แต่เกิดขึ้นจากการกลับมาจากพิธีกรรมทางศาสนา ที่ประเทศอินโดนีเซีย แต่รอบนี้การระบาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน เรียกว่า การระบาดซ้อนระบาด ส่วนสถานการณ์ในกรุงเทพฯ ที่เกิดการแพร่ระบาดมาจากสถานบันเทิงมีการแพร่กระจายเร็วมาก ตอนแรกเข้าใจว่าเพราะสถานบันเทิงเป็นสถานที่ปิด มีการแออัด น่าจะมีการติดเชื้อจากทางเดินหายใจ จนเกิดซูเปอร์ สเปรดเดอร์ (super spreader) แต่หลังจากตรวจปริมาณไวรัสในคอผู้ป่วย เราเริ่มเห็นผิดสังเกตว่าผู้ป่วยไม่มีอาการแต่กลับมีปริมาณไวรัสที่ค่อนข้างสูงมาก

จึงได้นำไปตรวจเฉพาะว่าเป็นสายพันธุ์อังกฤษหรือไม่ หรือเป็นสายพันธุ์เดิมที่มาจากการระบาดจากสมุทรสาคร ซึ่งปรากฎว่าผู้ป่วย 24 คนที่มาจากสถานบันเทิงทองหล่อ เป็นสายพันธุ์อังกฤษทั้งหมด และเป็นสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมดในรูป B117 ซึ่งสายพันธุ์นี้ติดต่อง่ายกว่าสายพันธุ์ธรรมดาอยู่ประมาณ 1.7 เท่า หรือ 170%

 ที่มา : it24hrs.com

กลับ