Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

กรมการขนส่งทางบก จัดอบรมเพื่อขอต่ออายุใบขับขี่ผ่าน e-Learning

กรมการขนส่งทางบก จัดอบรมเพื่อขอต่ออายุใบขับขี่ผ่าน e-Learning

โดย: Administrator

เมื่อ: 25/03/2563 08:17:01

Tags: coronavirus, covid-19, e-learning, กรมการขนส่งทางบก, เรียนออนไลน์, ใบขับขี่, ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019,

กรมการขนส่งทางบก จัดอบรมเพื่อขอต่ออายุใบขับขี่ผ่าน e-Learning ขานรับนโยบายรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 โดยเป็นการอบรมผ่านทาง E-Learning ที่ www.dlt-elearning.com รองรับทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่จะอบรมนี้เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี หรือต่ออายุล่วงหน้าไม่เกิน 90 วันก่อนหมดอายุ

ขั้นตอนการเข้าร่วมอบรม เพื่อขอต่ออายุใบขับขี่ผ่าน e-Learning

1.เข้ารับการอบรมได้ที่ www.dlt-elearning.com
2.ยืนยันตัวตนโดยกรอกข้อมูลเพื่อเข้ารับการอบรม ดังนี้

•เลขบัตรประจำตัวประชาชน
•ข้อมูลเลขที่ใบอนุญาตขับรถ วันอนุญาต และวันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถที่ประสงค์จะต่ออายุ

3.เลือกการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ประสงค์จะต่ออายุ

•การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถยนต์, รถยนต์สามล้อ, รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 ชั่วโมง
•การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง จำนวน 2 ชั่วโมง
•การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถยนต์สาธารณะ หรือ แท็กซี่, รถยนต์สามล้อสาธารณะ, รถจักรยานยนต์สาธารณะ) จำนวน 3 ชั่วโมง

4.เข้ารับการอบรม

•เมื่ออบรมเสร็จสิ้นให้ยืนยันตัวตนโดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ใบอนุญาตขับรถอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรับผลการอบรม

5. ติดต่อแจ้งผลการอบรมเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และขอรับใบอนุญาตขับรถได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ผ่านการอบรม โดยจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue โหลดได้ทาง App Store    และ Play Store

???? คำแนะนำ จากการที่ กรมการขนส่งทางบก จัดอบรมเพื่อขอต่ออายุใบขับขี่ผ่าน e-Learning
**การเข้ารับชมวิดีโออบรม ชมวิดีโอไม่จบ ปิดหน้าเว็บไซต์ก่อน หรือไม่ได้กรอกข้อมูลยืนยัน จะต้องเริ่มรับชมวิดีโอใหม่ตั้งแต่แรก
***ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ ต่อใบอนุญาตขับรถที่ขาดเกิน 1 ปีขึ้นไป ให้รอจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย
***ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราว 2 ปี เปลี่ยนเป็น 5 ปี ไม่ต้องอบรม

**** การอบรมผ่าน E-Learning นี้  ต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล อบรม 1 ชั่วโมง , ต่ออายุใบขับขี่รถขนส่ง อบรม 2 ชั่วโมง  , ต่ออายุใบขับขี่รถสาธารณะ อบรม 3 ชั่วโมงที่มา : it24hrs.com

กลับ