กรมการขนส่งทางบก จัดอบรมเพื่อขอต่ออายุใบขับขี่ผ่าน e-Learning

กรมการขนส่งทางบก จัดอบรมเพื่อขอต่ออายุใบขับขี่ผ่าน e-Learning

โดย: Administrator

เมื่อ: 25/03/2563 08:17:01

Tags: coronavirus, covid-19, e-learning, กรมการขนส่งทางบก, เรียนออนไลน์, ใบขับขี่, ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019,

กรมการขนส่งทางบก จัดอบรมเพื่อขอต่ออายุใบขับขี่ผ่าน e-Learning ขานรับนโยบายรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 โดยเป็นการอบรมผ่านทาง E-Learning ที่ www.dlt-elearning.com รองรับทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่จะอบรมนี้เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี หรือต่ออายุล่วงหน้าไม่เกิน 90 วันก่อนหมดอายุ

ขั้นตอนการเข้าร่วมอบรม เพื่อขอต่ออายุใบขับขี่ผ่าน e-Learning

1.เข้ารับการอบรมได้ที่ www.dlt-elearning.com
2.ยืนยันตัวตนโดยกรอกข้อมูลเพื่อเข้ารับการอบรม ดังนี้

•เลขบัตรประจำตัวประชาชน
•ข้อมูลเลขที่ใบอนุญาตขับรถ วันอนุญาต และวันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถที่ประสงค์จะต่ออายุ

3.เลือกการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ประสงค์จะต่ออายุ

•การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถยนต์, รถยนต์สามล้อ, รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 ชั่วโมง
•การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง จำนวน 2 ชั่วโมง
•การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถยนต์สาธารณะ หรือ แท็กซี่, รถยนต์สามล้อสาธารณะ, รถจักรยานยนต์สาธารณะ) จำนวน 3 ชั่วโมง

4.เข้ารับการอบรม

•เมื่ออบรมเสร็จสิ้นให้ยืนยันตัวตนโดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ใบอนุญาตขับรถอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรับผลการอบรม

5. ติดต่อแจ้งผลการอบรมเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และขอรับใบอนุญาตขับรถได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ผ่านการอบรม โดยจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue โหลดได้ทาง App Store    และ Play Store

???? คำแนะนำ จากการที่ กรมการขนส่งทางบก จัดอบรมเพื่อขอต่ออายุใบขับขี่ผ่าน e-Learning
**การเข้ารับชมวิดีโออบรม ชมวิดีโอไม่จบ ปิดหน้าเว็บไซต์ก่อน หรือไม่ได้กรอกข้อมูลยืนยัน จะต้องเริ่มรับชมวิดีโอใหม่ตั้งแต่แรก
***ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ ต่อใบอนุญาตขับรถที่ขาดเกิน 1 ปีขึ้นไป ให้รอจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย
***ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราว 2 ปี เปลี่ยนเป็น 5 ปี ไม่ต้องอบรม

**** การอบรมผ่าน E-Learning นี้  ต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล อบรม 1 ชั่วโมง , ต่ออายุใบขับขี่รถขนส่ง อบรม 2 ชั่วโมง  , ต่ออายุใบขับขี่รถสาธารณะ อบรม 3 ชั่วโมงที่มา : it24hrs.com

กลับ