วิธีลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับเงิน 5000 บาท สู้โควิด-19

วิธีลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับเงิน 5000 บาท สู้โควิด-19

โดย: Administrator

เมื่อ: 25/03/2563 08:14:31

Tags: coronavirus, covid-19, กระทรวงการคลัง, มาตรการเยียวยา, ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019,

วิธีลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับเงิน 5000 บาท ต่อเดือน นาน 3 เดือน สำหรับแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด COVID-19 ชั่วคราว  โดยกระทรวงการคลังจะสนับสนุนด้วยเงินจำนวนนี้จำนวน 3 ล้านคน

โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ต้องเป็น แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 หรือ คนที่ส่งเงินประกันสังคมเอง มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรค COVID-19 อย่างเช่น กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคนแออัด เบียดเสียด ง่ายต่อการแพร่เชื้อ เช่น สนามมวย สนาม กีฬา ผับ สถานบันเทิง โรงมหรสพ นวดแผนโบราณ สปา ฟิตเนส สถานบริการอื่น ๆ หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ทั้งนี้ ไม่รวมผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจาก สำนักงานประกันสังคม ไม่รวมข้าราชการและข้าราชการบำนาญ และไม่รวมเกษตรกร (เพราะ กลุ่มเกษตรกรได้รับความ ช่วยเหลืออื่น ๆ จากรัฐบาลอยู่แล้ว)

โดยสามารถรับเงินสนับสนุน 5,000 บาทได้ 2 ช่องทางคือ

  • ลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยเปิดลงทะเบียนวันที่ 28 มี.ค. 63 นี้
  • ติดต่อที่ ธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน

โดยผู้ที่จะรับเงินสนับสนุน ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบคือ บัตรประชาชน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลนายจ้าง พร้อมแจ้งความเดือดร้อน  จากนั้นรอแจ้งการรับเงินเข้าผ่านพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคาร โดยวิธีที่ 2 นี้สามารถยื่นผ่านธนาคารของรัฐอย่าง ธนาคารกรุงไทย ธอส. ออมสิน ได้ด้วยตนเอง แต่ไม่แนะนำในสถานการณ์ช่วงนี้เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 แนะนำให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.comที่มา : it24hrs.com

กลับ