ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับทำโปรเจคจบ

โปรแกรมด้านล่างนี้เป็นโปรแกรมที่จำเป็นในการทำโปรเจคจบ ซึ่งทางทีมงานได้รวบรวมลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดเอาไว้ให้เพื่อ ความสะดวก มีทั้งโปรแกรมที่เป็น ฟรีแวร์ OpenSource และโปรแรกมที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งทางทีมงานไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ ซื้อขายโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์เหล่านี้

1.ชุดโปรแกรมสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูป

XAMPP 7.4

Download

XAMPP 7.2

Download

AppServ 9.3

Download

2.โปรแกรมสำหรับเขียนโค้ด

VS Code 1.49

Download

Sublime Text

Download

Dreamweaver

Download

3.ฐานข้อมูล

SQL SERVER 2019

Download

PostgreSQL 12.4

Download

4.โปรแกรมสำหรับทำเหมืองข้อมูล และโปรแกรมทำ BI

RapidMiner Studio

Download

WEKA 3

Download

Power BI

Download