บริการทำรูปเล่มเอกสารโปรเจค

รับทำรูปเล่มเอกสารโปรเจคจบ โครงงานคอมพิวเตอร์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย การค้นคว้าอิสระ หมดปัญหาเรื่องแก้งานไม่รู้จบ แก้งานหลายรอบเพราะว่า ไม่ถนัดทำเอกสาร เราจัดรูปแบบตามที่คู่มือกำหนด หาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ รีวิวงานวิจัยจากในประเทศและต่างประเทศพร้อมสรุปให้เข้าใจง่าย ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ๆ งานสะอาดปลอดภัย ตรงตามความต้องการ รับทำทั้งเล่มหรือแยกเป้นบทเราก็รับ มีรายละเอียดดังนี้

 1. รับทำ proposal
 2. รับทำ paper
 3. รับทำรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์
 4. รับทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์
 5. รับทำรูปเล่มงานวิจัย
 6. รับทำรูปเล่มการค้นคว้าอิสระ
 7. รับทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์
 8. รับทำรูปเล่มงานปรับวิทยฐานะ ผลงานเลื่อนขั้น
 9. รับทำงานวิเคราะห์และออกแบบระบบบ System Flow Chart, UML Diagram, Data Flow Diagram (DFD), Data Dictionary, ER Diagram
 10. รับทำ Presentaion นำเสนอโปรเจค นำเสนอผลงานการปรับวิทยฐานะ

รับทำรูปเล่มแบบทั้งเล่มที่มีหน้าปก คำนำ สารบัญ(หน้า) สารบัญรูปภาพ/ตาราง ฯลฯ จะทำเฉพาะ 5,6 บท หรือจะจ้างแยกทีละบทก็ได้ส่วนค่าทำต้องดูรายละเอียดงานก่อนครับ เพราะรูปแบบของแต่ละมหาลัยไม่เหมือนกัน ค่าทำสามารถแบ่งจ่ายเป็นหลายงวดได้ตามแต่ตกลง แต่ต้องมัดจำก่อนถึงจะเริ่มทำให้


ขั้นตอนการจ้างทำรูปเล่มมีดังนี้

 1. ส่งตัวอย่างรูปเล่มที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาทางอีเมล ไลน์ หรือ facebook fanpage ของเราพร้อมแจ้งความประสงค์ว่าจะจ้างทำส่วนไหน
 2. ทางทีมงานจะดูตัวอย่างไฟล์ที่ส่งมาพร้อมกับความประสงค์ของท่านบวกกับระยะเวลาในการจัดทำและคิวงาน
 3. ทางทีมงานจะแจ้งท่านอีกครั้งว่า "รับงาน" หรือ "ไม่รับงาน" หากรับงานจะแจ้งรายละเอียดการชำระเงินให้ทราบ
 4. ให้ท่านทำการชำระเงินค่ามัดจำตามที่ทีมงานได้แจ้งไป และทำการแจ้งชำระเงินให้เรียบร้อย
 5. ทีมงานจะเริ่มลงมือทำเอกสาร
 6. เมื่อมีส่วนไหนที่เสร็จแล้วทางทีมงานจะรีบส่งเอกสารให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย
 7. หากเป็นที่พอใจแล้วทางทีมงานจะส่งไฟล์ต้นฉบับ .docx และไฟล์ .PDF ไปให้
 8. ** ราคานี้รวมแก้ไขคำผิด หรือการจัดรูปแบบที่ผิดไปจากที่หมาวิทยาลัยกำหนด ลูกค้าสามารถขอแก้ไขได้ฟรีตลอด
 9. ** กรณีมีการเปลี่ยนหัวข้อหรือต้องการเพิ่มหัวข้อไหน ลูกค้าต้องแจ้งทางทีมงานล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน เพื่อเตรียมข้อมูล หากแจ้งกระชั้นชิดตอนส่งงานทีมงานไม่รับผิดชอบในการทำงานให้เสร็จตามเวลา
 10. ** กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนหัวข้อต่าง ๆ ภายในบทนั้นใหม่ ทางทีมงานจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม