Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

codeigniter: CI คืออะไร ? ทำงานอย่างไร

codeigniter: CI คืออะไร ? ทำงานอย่างไร

โดย: Administrator

เมื่อ: 13/12/2562 11:14:50

Tags: basic codeigniter,

    Codeigniter หรือที่เรียกย่อๆ ว่า CI เป็นชุดคำสั่งของภาษา PHP หรือที่เรียกว่า Framework นั่นเอง พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2006 และยังมีการพัฒนามาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน โดย Rick Ellis มีลิขสิทธิ์เป็น Open Source เหมาะสำหรับพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชั่น โดยได้วางโครงสร้างในการพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นระบบ

โดยจะมีระบบโครงสร้างเป็น Model-View-Controller หรือ MVC ดังนี้

  • Controller : ใช้เป็น สื่อกลาง ระหว่าง Model กับ View
  • Model : ใช้เป็นโครงสร้างข้อมูล เป็นคลาสแบบจำลองจะมีฟังก์ชั่นที่ช่วยให้สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลได้
  • View : .ใช้เป็นส่วนของหน้าเว็บ ซึ่งสามารถเป็นเพียงบางส่วนของหน้าได้ เช่น ส่วนหัว ส่วนเนื้อหา และ ส่วนท้าย โดยให้ Controller เป็นตัวเรียกใช้ที่มา : รับทำโปรเจคจบ.com

กลับ