พื้นฐานการทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา PHP ตอนที่ 1

พื้นฐานการทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา PHP ตอนที่ 1

โดย: Administrator

เมื่อ: 13/12/2562 11:12:11

Tags: พื้นฐาน PHP,

พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะ Server Side Script โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะ Open Source ภาษาพีเอชพีใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้

รออัปเดทเนื้อหานะครับที่มา : รับทำโปรเจคจบ.com

กลับ