พื้นฐาน HTML5 กับ CSS3

พื้นฐาน HTML5 กับ CSS3

โดย: Administrator

เมื่อ: 13/12/2562 10:36:38

Tags: HTML5, CSS3, พื้นฐาน HTML5 CSS3, HTML5 CSS3 Tutorial,

          HTML5 เป็นภาษาพื้นฐานในการทำเว็บไซต์ ถูกพัฒนามาจาก  Hypertext Markup Language (HTML) โดย WHATWG (The Web Hypertext Application Technology Working Group) ปรับเพิ่ม Feature หลายๆอย่างเข้ามาเพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ดยโครงสร้างของภาษาแล้ว HTML5 ยังเหมือนกับ HTML ที่เราคุ้นเคย แต่เพิ่มแท็กใหม่ ตัดแท็กเก่า และเปลี่ยนวิธีใช้แท็กเก่าบางตัวออกไป รายละเอียดอ่านได้จาก HTML5 differences from HTML4 ของ W3C

ความสามารถเด่น ๆ ของ HTML5

 • Semantic Markup: โค้ดเป็นระเบียบทำให้ Search Engine เก็บข้อมูลได้ง่าย
 • Form Enhancement: เพิ่มประสิทธิภาพของฟอร์ม
 • เสียง / วีดิโอ: หลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องที่ว่า HTML5 Video จะมาแทน Flash Video (.flv)
 • Canvas: เอาไว้วาดรูป ตกแต่งรูป ซึ่งว่ากันว่าอาจมาแทนการวาดรูปในแฟลช (Adobe Flash)
 • ContentEditable: สามารถคลิกบนข้อความในเว็บเพื่อแก้ไขได้จากตรงนั้นเลย
 • Drag and Drop: ลากของมาวาง
 • Persistent Data Storage: การเก็บข้อมูลบนเครื่องผู้ใช้ ซึ่งสามารถเก็บได้ถึงระดับฐานข้อมูลเลยทีเดียว

 

รูปภาพจาก https://www.trzcacak.rs/

ภาษา HTML จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ส่วนของคำสั่ง (tag) เป็นส่วนที่กำหนดรูปแบบของข้อความที่แสดง ซึ่งเราเรียกว่า Tag โดยจะอยู่ในเครื่องหมาย < ... >

2. ส่วนของบทความทั่วๆไป เป็นส่วนของข้อความที่เราต้องการแสดงผล


ตัวอย่างการใช้งานภาษา HTML

คุณอาจลองพิมพ์ตามตัวอักษรด้านล่างนี้ ใน Text editer ของคุณเช่น Notepad

<html>
  <head>
    <title> หัวข้อเรื่อง ของหน้านี้ </title>
  </head>
  <body>
    เนื้อหาที่จะแสดงใน web browser 
  </body>
</html>

เมื่อเราพิมพ์เสร็จก็ให้ save ในชื่อ mypage.html และลองใช้ web browser อย่าง internet explorer หรือ fire fox เปิดดูก็จะเห็นผลตามรูปด้านล่าง

การทำงานของ code ด้านบน

1. <html> ...... </html> ในการใช้งาน HTML เราจะต้องเริ่มด้วย <html> และปิดด้วย </html> เสมอ

2. <head> ...... </head> เป็นส่วนที่ใช้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ เว็บเพจหน้านี้ ซึ่งจะไม่แสดงให้เห็นในส่วนของการแสดงผลของ web browser แต่จะมีผลกับส่วนอื่นๆ เช่น การหาของ search engine (google,yahoo) การใช้งานก็จะมีคำสั่งย่อยเพื่อบรรยายรายละเอียด เช่น <title> .... </title> , <meta> และอื่นอีกมากมาย

3. <title> .......... </title> ในส่วนตัวอักษรที่อยู่ในคำสั่งนี้จะอยู่ใน title bar ของ web page

4. <body> .......... </body> ตัวอักษรที่อยู่ในคำสั่งนี้จะแสดงส่วนแสดงผลของ web browser

          CSS3 เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผลของภาษา HTML เช่น การจัดวางเลย์เอ้าของเว็บไซต์ ขนาดตัวอักษร สีตัวอีกษร สีพื้นหลัง มักเรียกโดยย่อว่า "สไตล์ชีต" Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจากคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม่ำเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์เดียวกัน โดยกฏเกณฑ์ในการกำหนดรูปแบบ (Style)
ตัวอย่างโค้ด CSS

@charset "utf-8";
body {
font-family: angsanaUPC;
background-image: url(../bg.gif);
background-repeat: repeat-y;
background-position: left top;
font-size: 20px;
}

table{
background-color: #FFFFFF;
font-size: 20px;
padding:5px;
}

a {
color: #003366;
}

div{
background-color: #D7EFFF;
margin-left: 100px;
padding: 20px;
}

ลองไปดูตัวไฟล์ที่เขียน HTML กับ CSS จะเห็นความแตกต่างมากยิ่งขึ้นนะครับ คลิ๊กที่นี่ที่มา : รับทำโปรเจคจบ.com, hellomyweb.com

กลับ