Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

แจกโปรเจคจบ เว็บขายสินค้า OTOP ออนไลน์

เว็บขายสินค้าOtop เป็นเว็บไซต์ร้านค้าค้าออนไลน์ถูกพัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา PHP Version 7.X และใช้ฐานข้อมูล MySQL ในระบบจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น ผู้ซื้อและผู้ขาย

ซึ่งผู้ซื้อจะสามารถเยี่ยมชมสินค้า ดูรายละเอียดสินค้า ค้นหาสินค้าได้ตามหมวดหมู่สินค้าหรือชื่อสินค้า และสามารถสั่งซื้อสินค้าได้

ส่วนผู้ขาย สามารถ จัดการหมวดหมู่สินค้า จัดการข้อมูลสินค้า จัดการรายการสั่งซื้อสินค้า และรายการจัดส่งสินค้า รวมไปถึงสามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงอยู่หน้าเว็บไซต์ได้

สำหรับผู้ดาวน์โหลดทุกท่าน
****ทีมงาน รับทำโปรเจคจบ.com แจกให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (หากมีผู้แอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย ทางทีมงาน รับทำโปรเจคจบ.com ไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นใด ๆ ทั้งสิ้น)
****ใช้สำหรับบุคคลที่กำลังสนใจในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา PHPที่มา :

กลับ