ค้นหาคำทับศัพท์ ด้วยระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ค้นหาคำทับศัพท์ ด้วยระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

โดย: Administrator

เมื่อ: 28/09/2563 07:40:56

Tags: how-to, ขั้นตอน, คำศัพท์, ภาษา, ภาษาต่างประเทศ, วิธีการ, สำนักงานราชบัณฑิตยสภา,

ค้นหาคำทับศัพท์ ด้วยระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เปิดตัวในรูปแบบการทดสอบระบบแล้ววันนี้ โดยสามารถสืบค้น เสนอคำทับศัพท์ และแสดงความคิดเห็นต่อระบบได้ โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เปิดทดสอบระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาโดยสามารถค้นหาได้ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์

ระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าชมและทดสอบได้ทางเว็บไซต์ https://transliteration.orst.go.th

คุณสมบัติของระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

รองรับการสืบค้นด้วยอักษรโรมันและอักษรพิเศษ

หากไม่พบคำศัพท์ และต้องการเพิ่มคำศัพท์ สามารถเสนอคำทับศัพท์เพิ่มเติมได้ที่ “ช่องทางเสนอคำทับศัพท์เพิ่มเติม”

หลักเกณฑ์การทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีจำนวน ๑๕ ภาษา ได้แก่ ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาพม่า ภาษามลายู ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภาษาอิตาลี ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาฮินดี

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะทยอยลงคำทับศัพท์ให้ครบทั้ง ๑๕ ภาษาภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยท่านสามารถเสนอคำทับศัพท์ใหม่ ๆ ผ่านระบบได้ตลอดเวลา

 ที่มา : it24hrs.com

กลับ