โปรเจคจองแพ็กเกจทัวร์ ระบบจองแพ็คเกจทัวน์ออนไลน์ ระบบจองทัวร์

โปรเจคจองแพ็กเกจทัวร์ ระบบจองแพ็คเกจทัวน์ออนไลน์ ระบบจองทัวร์


โปรเจคระบบจองแพ็คเกจทัวร์ออนไลน์ ใช้งานผ่านเว็บไซต์ พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา PHP Version 7.X และฐานข้อมูล MySQL สามารถนำไปศึกษาและพัฒนาต่อยอดได้
แบ่งขอบเขตการใช้งานตามผู้ใช้งานดังนี้
1.ผู้ดูแลระบบ
- เพิ่ม แก้ไข ลบหมวดหมู่แพ็คเกจทัวร์
- เพิ่ม แก้ไข ลบแพ็คเกจทัวร์
- เพิ่ม แก้ไข ลบกรุ๊ปทัวร์
- เพิ่ม แก้ไข ลบวิธีการจองแพ็คเกจทัวร์
- เพิ่ม แก้ไข ลบวิธีการชำระเงิน + ข้อมูลบัญชีที่รับชำระเงิน
- เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลเกี่ยวกับเรา
- เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลการติดต่อเรา
- เรียกดูรายการจองแพ็คเกจทัวร์
- เรียกดูรายการชำระเงิน
- รองรับการอนุมัติการชำระเงิน
- รองรับการจองแพ็คเกจทัวร์อัตโนมัติเมื่อผู้ดูแลระบบทำการอนุมัติการชำระเงิน
- เรียกดูและพิมพ์สรุปรายงานแพ็คเกจทัวร์-กรุ๊ป
- เรียกดูและพิมพ์สรุปรายงานการจองแพ็คเกจทัวร์
- เรียกดูและพิมพ์สรุปรายงานการชำระเงิน
- เรียกดูและพิมพ์สรุปรายงานแพ็คเกจขายดี

2.ลูกค้า
- เลือกดูแพ็คเกจทัวร์ผ่านหน้าเว็บ
- รองรับการจองแพ็คเกจทัวร์ผ่านหน้าเว็บ
- แจ้งชำระเงินผ่านหน้าเว็บ
- ติดตามสถานะการจองผ่านหน้าเว็บ
- พิมพ์ใบจองแพ็คเกจทัวร์
- พิมพ์ใยเสร็จรับเงิน

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ครับ หรือหากต้องการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการทำงานของตัวระบบสามารถติดต่อกับทีมงานได้เลยครับ

สอนเขียนโปรแกรม