โปรแกรมบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ ระบบจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ โปรเจคอู่ซ่อมรถ CarService

โปรแกรมบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ ระบบจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ โปรเจคอู่ซ่อมรถ CarService


โปรแกรมบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ Carservice เป็นระบบที่ทำงานผ่านเว็บไซต์ สามารถทำที่ไหนก็ได้ พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา PHP Version 7.X และฐานข้อมูล MySQL สามารถนำไปศึกษาและพัฒนาต่อยอดได้
โดยระบบแบ่งการทำงานตามผู้ใช้งานดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ
- เพิ่ม แก้ไข ลบผู้ใช้งานระบบ (ผู้ดูแลระบบ, พนักงานขาย, ช่างซ่อม)
- เพิ่ม แก้ไข ลบหมวดหมู่สินค้า
- เพิ่ม แก้ไข ลบหน่วยนับสินค้า
- เพิ่ม แก้ไข ลบรายการสินค้า
- เพิ่ม แก้ไข ลบหมวดหมู่ค่าบริการ
- เพิ่ม แก้ไข ลบรายการค่าบริการ
- คำนวณสต๊อคสินค้าอัติโนมัตเมื่อซื้อ-ขายสินค้า
- เรียกดูและสั่งพิมพ์สรุปรายงานสต็อกสินค้า
- เรียกดูและสั่งพิมพ์สรุปรายงานลูกค้า-รถยนต์
- เรียกดูและสั่งพิมพ์สรุปรายงานการซ่อมรถยนต์
- เรียกดูและสั่งพิมพ์สรุปรายงานสรุปการเคลื่อนไหวสต็อกสินค้า
- เรียกดูและสั่งพิมพ์สรุปรายงานสินค้าขายดี
- เรียกดูและสั่งพิมพ์สรุปรายงาน

2. พนักงานขาย
- เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลลูกค้า
- เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลรถลูกค้า
- เพิ่ม แก้ไข ลบใบงานซ่อม (เพิ่มได้หลายรายการต่อ 1 ใบซ่อม)
- รองรับการคำนวณค่าแรงและค่าอ่ะไหล่ในแต่ละรายการซ่อม
- รองรับการตั้งค่า Vat หรือส่วนลดเป็น % หรือเป็นบาทได้
- พิมพ์ใบเสนอราคา
- พิมพ์ใบรับรถ
- พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
- แจ้งเตือนลูกค้าให้มารับรถผ่านโปรแกรมไลน์

3. ช่างซ่อม
- เพิ่ม แก้ไข ลบงานแต่ละรายการซ่อม
- บันทึกข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ครับ หรือหากต้องการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการทำงานของตัวระบบสามารถติดต่อกับทีมงานได้เลยครับ

สอนเขียนโปรแกรม