โปรแกรมบริหารจัดการหอพัก ระบบจัดการหอพักออนไลน์ โปรเจคระบบจัดการหอพัก  ระบบบริหารหอพัก

โปรแกรมบริหารจัดการหอพัก ระบบจัดการหอพักออนไลน์ โปรเจคระบบจัดการหอพัก ระบบบริหารหอพัก


โปรแกรมบริหารจัดการหอพักหรืระบบจัดการหอพักออนไลน์  เป็นโปรเจคนักศึกษาที่พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา PHP Version 7.X และใช้ฐานข้อมูล MySQL มีคู่มือการติดตั้งอธิบายโดยละเอียด สามารถนำไปศึกษาและพัฒนาต่อยอดได้
โดยขอบเขตการทำงานของระบบสามารถแบ่งออกตามผู้ใช้งานได้ดังนี้
1.ผู้เช่า
- ดูรายประวัติส่วนตัว
- ดูรายการค่าเช่าในแต่ละเดือน
- แจ้งซ่อมได้
- แจ้งย้ายออกล่วงหน้าได้
- ดูประกาศและข้อกำหนดต่าง ๆ ของหอพักได้
2.ผู้ดูแลระบบ
- เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหาข้อมูลห้องพัก
- เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหาข้อมูลผู้เช่า
- พิมพ์สัญญาเช่า
- ตั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ต่อหน่วย
- เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลรายการเช่าอื่นๆ
- เพิ่ม แก้ไข ลบประกาศของทางหอพัก
- เพิ่ม แก้ไข ลบเงื่อนไขและข้อกำหนดในการเช่า
- เรียกดูรายการค้างจ่ายค่าเช่า
- เรียกดูรายการแจ้งซ่อม
- เรียกดูรายการแจ้งย้ายออกล่วงหน้า
- พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
- เรียกดูและสั่งพิมพ์สรุปรายงานผู้เช่าในแต่ละเดือน/ปี
- เรียกดูและสั่งพิมพ์สรุปยอดค่าน้ำ-ค่าไฟของหอพัก รายเดือน/ปี
- เรียกดูและสั่งพิมพ์สรุปรายงานค่าเช่าหอพัก รายเดือน/ปี
- เรียกดูและสั่งพิมพ์สรุปรายงานการค้างค่าเช่า รายเดือน/ปี

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ครับ หรือหากต้องการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการทำงานของตัวระบบสามารถติดต่อกับทีมงานได้เลยครับ

สอนเขียนโปรแกรม