บริการ
ทำโปรเจคเหมืองข้อมูล


รับทำโปรเจคเหมืองข้อมูล Data Mining ตามกระบวนการ CRISP-DM โดยทางลูกค้าต้องเตรียมข้อมูลมาเอง ซึ่งทางทีมงานรับทำตั้งแต่การเตรียมข้อมูล เพื่อความเหมาะสมกับการนำไปใช้งานต่อ และวิเคราะห์การนำโมเดลมาใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่คุณมี ซึ่งจะใช้โปรแกรมอย่าง Rapid Miner, Weka, Orange Canvas ในการประมวลผล และการแปลผลการทำเหมืองข้อมูล

 

สอนเขียนโปรแกรม

Powered
By


HTML5

CSS3

B

Bootstrap 4

Bootstrap 3

Font Awesome

4.6

JS

Javascript

ES6, Jquery, AJAX, NodeJS

PHP

PHP

Core, Codeigniter, Laravel

.NET

ASP.NET / C#.NET

Core, Razor

Android

Android studio

CMS

Joomla, Wordpress, Moodle

SPSS

SPSS

 

Document

Microsoft Word, Power Point