บริการ
เขียนแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์


รับเขียนโมบายแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Android โดยใช้โปรแกรม Android Studio วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาตามควาามต้องการของคุณ รับทำทั้งแบบ Native หรือ Cross Platform ใช้ฐานข้อมูล SQLite หรือใช้ API,Webservice จากเซิฟเวอร์

ตัวอย่างแอปที่พัฒนาด้วยแอนดรอยด์

  • แอปบันทึกรายรับ-รายจ่าย
  • แอปแจ้งโปรโมชั่น/ข่าวสาร
  • เกมส์บนมือถือ
  • แอปร้านค้าออนไลน์
  • แอปอสังหาริมทรัพย์
  • แอปห้องสมุด
  • แอปสมุดโทรศัพท์
แอปอื่น ๆ นอกจากนี้สามารถสอบถามกับทางทีมงานได้เลยครับ
สอนเขียนโปรแกรม

Powered
By


HTML5

CSS3

B

Bootstrap 4

Bootstrap 3

Font Awesome

4.6

JS

Javascript

ES6, Jquery, AJAX, NodeJS

PHP

PHP

Core, Codeigniter, Laravel

.NET

ASP.NET / C#.NET

Core, Razor

Android

Android studio

CMS

Joomla, Wordpress, Moodle

SPSS

SPSS

 

Document

Microsoft Word, Power Point