โปรเจค
เขียนโปรแกรม ทำเว็บไซต์ แอปมือถือ


โปรเจคเว็บไซต์

ออกแบบเว็บไซต์ ทำเว็บหน่วยงานราชการ เว็บบริษัท เว็บท่องเที่ยว เว็บโรงเรียน เว็บข่าวสาร เว็บส่วนตัว เว็บประมูลสินค้า

โปรเจคเว็บแอปพลิเคชั่น

วิเคราะห์ ออกแบบ และพํฒนาเว็บแอปตามที่ต้องการ เป็นระบบเฉาะทางเช่น ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองห้องประชุม ระบบจองรถยนต์ ระบบครุภัณพ์

โปรเจคโมบายแอป

โปรแกรมบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ หรือแบบไฮบริดที่ทำงานได้ทั้ง IOS และ Android เช่นแอปคำนวณข้อมูลต่างๆ แอปประกันรถยนต์ แอปแสดงหน้า Dashboard ที่ดึงค่ามาจากอุปกรณ์ IOT

โปรเจคอื่นๆ

แชทบอท (ChatBot) เหมืองข้อมูล (Data Mining) คลังข้อมูล (Data Warehouse) ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)

สอนเขียนโปรแกรม

สอนเขียนโปรแกรมแบบจับมือทำ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ สอนผ่านโปรแกรมรีโมทเดสทอป อยู่ต่างจังหวัดก็เรียนได้ ค่อยๆ เรียนรู้กันไปเริ่มจากพื้นฐาน จนสามารถเขียนโปรแกรมทำโปรเจคได้

 
สอนเขียนโปรแกรม

เงื่อนไขอื่นๆ

  • ค่าบริการสามารถแบ่งชำระเป็นงวดได้ตามแต่ตกลงกัน ซึ่งขั้นต่ำคือ 2 งวด โดยจะมีค่ามัดจำในงวดแรกก่อนเริ่มงาน
  • ทีมงานจะแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แก้ไขให้จนกว่าจะสอบผ่าน (แก้ไขตามขอบเขตที่ตกลงกันไว้)
  • กรณีที่มีการเพิ่มขอบขตของโปรเจคทางทีมงานขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
  • ลิขสิทธ์โปรแกรมเป็นของผู้ว่าจ้าง สามารถนำไปคัดลอก ทำซ้ำ หรือจำหน่ายได้ หากเกิดความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวทีมงานไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  • ทีมงานขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่ามัดจำ
  • ข้อมูลผู้ว่าจ้างเป็นความลับชั้นสูงสุด ทางทีมงานจะไม่เปิดเผยข้อมูล**

ตัวอย่างผลงาน

ระบบงานทะเบียนนักเรียน

ระบบงานทะเบียนนักเรียน

webapp

สามารถเก็บประวัตินักเรียนและผู้ปกคริง ข้อมูลผลการเรียน สามารถสืบคนและพิมพ์รายงานได้

ร้านขายไวน์ออนไลน์

ร้านขายไวน์ออนไลน์

website

โปรเจคเว็บร้านขายไวน์ออนไลน์ มีระบบหน้าร้าน ระบบสมาชิก สามารถแจ้งชำระเงิน ติดตามสถานะการส่งสินค้า และมีระบบหลังร้านสำหรับบริหารจัดการร้านค้า ออกรายงานเพื่อดูยอดขาย

ระบบพัสดุ

ระบบพัสดุ

webapp

เป็นระบบที่ใช้ในงานจัดซื้อจัดจ้าง สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ ข้อมูลพัสดุแต่ละรายการ ข้อมูลการเบิก จ่ายพัสดุ สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อแสดงผลเป็นรายงานและสั่งพิมพ์ได้

เว็บสอนเขียนโปรแกรมภาษา ASP.NET

เว็บสอนเขียนโปรแกรมภาษา ASP.NET

website

เว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งสอนติดตั้งและเขียนโปรแกรมภาษา ASP.NET มีแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน สามารถเก็บประวัติผู้เข้าเรียนได้

ระบบธนาคารขยะรีไซเคิล

ระบบธนาคารขยะรีไซเคิล

webapp

นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารขยะฯ และนำขยะมาฝากที่ธนาคาร โดยมีเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ทำการคัดแยกและชั่งน้ำหนักขยะ และคำนวนเป็นเงิน แล้วบันทึกลงสมุดคู่ฝาก เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา

ระบบบริหารจัดการงานขนส่งสินค้า

ระบบบริหารจัดการงานขนส่งสินค้า

webapp

ระบบสามารถเปิดบิล จัดการเที่ยวรถ คำนวณเส้นทางการขนส่งสินค้า จนถุงปลายทาง การติดตามสถานะบิล สร้างใบวางบิล เปิดBooking

ระบบการจอง ยืม คืน เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยใกนารทำงาน

ระบบการจอง ยืม คืน เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยใกนารทำงาน

webapp

แบ่งผู้ใช้งานออกเป็นหลายระดับ โดยสามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐาน และจัดการข้อมูลรายการจองเครื่องมือ รายการยืมเครื่องมือ และรายการส่งคืนเครื่องมือ พร้อมทั้งสามารถแจ้งเตือนผู้ยืมเมื่อครบกำหนด สามารถสืบค้นข้อมูลสดงรายงานและสั่งพิมพ์ได้

ระบบคลินิกทันตกรรม

ระบบคลินิกทันตกรรม

webapp

มีหน้าเว็บไซต์แสดงข้อมูลของคลินิก ค่ารักษา คนไข้สามารถนัดหมายได้ผ่านหน้าเว็บ มีระบบหลังร้านบันทึกประวัติคนไข้ ข้อมูลการแพ้ยา ประวัติการรักษา ข้อมูลนัดหมาย จัดการข้อมูลยา วัสดุอุปกรณ์ สามารถสืบค้นรายงานและพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ได้

เว็บไซต์ท่องเที่ยวอัมพวา

เว็บไซต์ท่องเที่ยวอัมพวา

website

เว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้า OTOP แผนที่การเดินทาง และ

Powered
By


HTML5

CSS3

B

Bootstrap 4

Bootstrap 3

Font Awesome

4.6

JS

Javascript

ES6, Jquery, AJAX, NodeJS

PHP

PHP

Core, Codeigniter, Laravel

.NET

ASP.NET / C#.NET

Core, Razor

Android

Android studio

CMS

Joomla, Wordpress, Moodle

SPSS

SPSS

Android studio

Document

Microsoft Word, Power Point