บริการ
รับเขียนโปรแกรม


รับเขียนโปรแกรม รับทำโปรแกรม พัฒนาระบบสารสนเทศ ตามความต้องการของคุณ เราสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมให้เหมาะสมกับธุรกิจ สิน้คา และบริการของท่าน รับเขียนทั้งโปรแกรมเล็ก ๆ ไปจนถึงโปรแกรมขนาดใหญ่ระดับเอ็นเตอร์ไพรส์ ทางทีมงานมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบสารสนเทศมามากกว่า 5 ปี เป็นโปรแกรมที่มีการใช้งานอยู่จริงจนถึงปัจจุบัน ยังมีการบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง รับประกันผลงาน 1 ปีเต็ม

โปรแกรมสำนักงาน

 • ระบบบริหารงานบุคคล
 • ระบบเงินเดือน
 • ระบบการลา
 • ระบบขอใช้ห้องปรชุม/ห้องฝึกอบรม
 • รอบบขอใช้รถยนต์
 • ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 • ระบบงานอาคารสถานที่
 • โปรแกรมวัสดุสำนักงาน
 • ระบบครุภัณฑ์
โปรแกมอื่นสามารถติดต่อสอบถามได้

โปรแกรมเฉพาะทาง

 • ระบบงบประมาณรายจ่าย
 • โปรแกรมจัดการขนส่งสินค้า
 • ระบบสินทรัพย์
 • ระบบแผนและติดตามการประเมินผล
 • ระบบวัสดุคงคลัง
 • ระบบเงินทุนหมุนเวียน
 • ระบบชาปณกิจสงเคราะห์
 • ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา
 • โปรแกรมบัญชี
 • โปรแกรมส่งเสริมการขาย
 • โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
 • ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
 • โปรแกรมขายหน้าร้าน
โปรแกมอื่นสามารถติดต่อสอบถามได้

แอปหรือเกมส์บนมือถือ

 • แอปแจ้งโปรโมชั่น/ข่าวสาร
 • แอปร้านค้า
 • แอปอสังหาริมทรัพย์
 • แอปรายรับ-รายจ่าย
 • เกมส์บนมือถือ
โปรแกมอื่นสามารถติดต่อสอบถามได้
สอนเขียนโปรแกรม

Powered
By


HTML5

CSS3

B

Bootstrap 4

Bootstrap 3

Font Awesome

4.6

JS

Javascript

ES6, Jquery, AJAX, NodeJS

PHP

PHP

Core, Codeigniter, Laravel

.NET

ASP.NET / C#.NET

Core, Razor

Android

Android Studio

เว็บสำเร็จรูป (CMS)

Joomla, Wordpress, Moodle

SPSS

SPSS

 

Document

Microsoft Word, Power Point