E-Learning เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา ASP.Net

พัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน สำหรับผู้เรียน และผู้ดูแลระบบสามารถดูสถิการเรียนได้ สามารถบริหารจัดการบทเรียนและแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

โปรเจคที่แนะนำ

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น

ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น

ระบบการรับสมัครงานออนไลน์

ระบบการรับสมัครงานออนไลน์

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบจัดการอบรม สัมนา

ระบบจัดการอบรม สัมนา

ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ร้านขายกระเป๋า

ร้านขายกระเป๋า

ระบบฐานข้อมูลพนักงาน

ระบบฐานข้อมูลพนักงาน

ร้านขายเครื่องสำอางค์

ร้านขายเครื่องสำอางค์

ระบบจัดการพื้นที่ขายสินค้า

ระบบจัดการพื้นที่ขายสินค้า

ระบบงานธุรกิจเช่ารถ

ระบบงานธุรกิจเช่ารถ

ระบบจัดการฟอร์มโคนม

ระบบจัดการฟอร์มโคนม

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกร

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกร

ร้านขายเครื่องประดับ

ร้านขายเครื่องประดับ

เว็บประมูลสินค้า

เว็บประมูลสินค้า

ระบบจองคิวรถปลูกอ้อย

ระบบจองคิวรถปลูกอ้อย

ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ

ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ

ระบบซ่อมบำรุงบ้านจัดสรร

ระบบซ่อมบำรุงบ้านจัดสรร

ระบบธุรกิจทัวร์

ระบบธุรกิจทัวร์

ระบบจัดการหอพัก

ระบบจัดการหอพัก

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

ร้านขายข้าวกล่อง

ร้านขายข้าวกล่อง

เว็บไซต์นวดเดลิเวอรี่

เว็บไซต์นวดเดลิเวอรี่

ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร

ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร

ระบบสั่งตัดและเช่าชุดครุย

ระบบสั่งตัดและเช่าชุดครุย