E-Learning เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา ASP.Net

พัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน สำหรับผู้เรียน และผู้ดูแลระบบสามารถดูสถิการเรียนได้ สามารถบริหารจัดการบทเรียนและแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

โปรเจคที่แนะนำ

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบจัดการฟอร์มโคนม

ระบบจัดการฟอร์มโคนม

ระบบจองคิวรถปลูกอ้อย

ระบบจองคิวรถปลูกอ้อย

ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ

ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบฐานข้อมูลพนักงาน

ระบบฐานข้อมูลพนักงาน

เว็บไซต์นวดเดลิเวอรี่

เว็บไซต์นวดเดลิเวอรี่

ระบบธุรกิจทัวร์

ระบบธุรกิจทัวร์

ร้านขายเครื่องประดับ

ร้านขายเครื่องประดับ

ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ระบบจัดการพื้นที่ขายสินค้า

ระบบจัดการพื้นที่ขายสินค้า

ระบบสั่งตัดและเช่าชุดครุย

ระบบสั่งตัดและเช่าชุดครุย

ร้านขายเครื่องสำอางค์

ร้านขายเครื่องสำอางค์

ร้านขายข้าวกล่อง

ร้านขายข้าวกล่อง

เว็บประมูลสินค้า

เว็บประมูลสินค้า

ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร

ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร

ร้านขายกระเป๋า

ร้านขายกระเป๋า

ระบบจัดการอบรม สัมนา

ระบบจัดการอบรม สัมนา

ระบบซ่อมบำรุงบ้านจัดสรร

ระบบซ่อมบำรุงบ้านจัดสรร

ระบบงานธุรกิจเช่ารถ

ระบบงานธุรกิจเช่ารถ

ระบบการรับสมัครงานออนไลน์

ระบบการรับสมัครงานออนไลน์

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

ระบบจัดการหอพัก

ระบบจัดการหอพัก

ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น

ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกร

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกร