E-Learning เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา ASP.Net

พัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน สำหรับผู้เรียน และผู้ดูแลระบบสามารถดูสถิการเรียนได้ สามารถบริหารจัดการบทเรียนและแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

โปรเจคที่แนะนำ

ระบบจัดการอบรม สัมนา

ระบบจัดการอบรม สัมนา

ระบบจัดการหอพัก

ระบบจัดการหอพัก

ระบบการรับสมัครงานออนไลน์

ระบบการรับสมัครงานออนไลน์

ระบบซ่อมบำรุงบ้านจัดสรร

ระบบซ่อมบำรุงบ้านจัดสรร

ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ

ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ

เว็บประมูลสินค้า

เว็บประมูลสินค้า

ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร

ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร

ร้านขายเครื่องประดับ

ร้านขายเครื่องประดับ

ร้านขายเครื่องสำอางค์

ร้านขายเครื่องสำอางค์

ร้านขายข้าวกล่อง

ร้านขายข้าวกล่อง

ระบบงานธุรกิจเช่ารถ

ระบบงานธุรกิจเช่ารถ

ร้านขายกระเป๋า

ร้านขายกระเป๋า

ระบบจองคิวรถปลูกอ้อย

ระบบจองคิวรถปลูกอ้อย

เว็บไซต์นวดเดลิเวอรี่

เว็บไซต์นวดเดลิเวอรี่

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกร

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกร

ระบบธุรกิจทัวร์

ระบบธุรกิจทัวร์

ระบบจัดการฟอร์มโคนม

ระบบจัดการฟอร์มโคนม

ระบบฐานข้อมูลพนักงาน

ระบบฐานข้อมูลพนักงาน

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น

ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น

ระบบจัดการพื้นที่ขายสินค้า

ระบบจัดการพื้นที่ขายสินค้า

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบสั่งตัดและเช่าชุดครุย

ระบบสั่งตัดและเช่าชุดครุย