E-Learning เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา ASP.Net

พัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน สำหรับผู้เรียน และผู้ดูแลระบบสามารถดูสถิการเรียนได้ สามารถบริหารจัดการบทเรียนและแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

โปรเจคที่แนะนำ

ระบบงานธุรกิจเช่ารถ

ระบบงานธุรกิจเช่ารถ

ระบบจัดการอบรม สัมนา

ระบบจัดการอบรม สัมนา

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

ร้านขายข้าวกล่อง

ร้านขายข้าวกล่อง

ระบบจองคิวรถปลูกอ้อย

ระบบจองคิวรถปลูกอ้อย

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกร

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกร

ระบบจัดการฟอร์มโคนม

ระบบจัดการฟอร์มโคนม

ระบบจัดการหอพัก

ระบบจัดการหอพัก

เว็บไซต์นวดเดลิเวอรี่

เว็บไซต์นวดเดลิเวอรี่

ระบบการรับสมัครงานออนไลน์

ระบบการรับสมัครงานออนไลน์

ระบบฐานข้อมูลพนักงาน

ระบบฐานข้อมูลพนักงาน

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

เว็บประมูลสินค้า

เว็บประมูลสินค้า

ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น

ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น

ระบบสั่งตัดและเช่าชุดครุย

ระบบสั่งตัดและเช่าชุดครุย

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ร้านขายเครื่องประดับ

ร้านขายเครื่องประดับ

ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ

ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ

ระบบจัดการพื้นที่ขายสินค้า

ระบบจัดการพื้นที่ขายสินค้า

ระบบธุรกิจทัวร์

ระบบธุรกิจทัวร์

ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร

ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร

ร้านขายกระเป๋า

ร้านขายกระเป๋า

ระบบซ่อมบำรุงบ้านจัดสรร

ระบบซ่อมบำรุงบ้านจัดสรร

ร้านขายเครื่องสำอางค์

ร้านขายเครื่องสำอางค์