E-Learning เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา ASP.Net

พัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน สำหรับผู้เรียน และผู้ดูแลระบบสามารถดูสถิการเรียนได้ สามารถบริหารจัดการบทเรียนและแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

โปรเจคที่แนะนำ

ระบบฐานข้อมูลพนักงาน

ระบบฐานข้อมูลพนักงาน

ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร

ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร

ร้านขายเครื่องสำอางค์

ร้านขายเครื่องสำอางค์

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบจัดการหอพัก

ระบบจัดการหอพัก

เว็บประมูลสินค้า

เว็บประมูลสินค้า

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบการรับสมัครงานออนไลน์

ระบบการรับสมัครงานออนไลน์

ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น

ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น

ร้านขายเครื่องประดับ

ร้านขายเครื่องประดับ

ระบบจองคิวรถปลูกอ้อย

ระบบจองคิวรถปลูกอ้อย

ร้านขายกระเป๋า

ร้านขายกระเป๋า

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

ระบบงานธุรกิจเช่ารถ

ระบบงานธุรกิจเช่ารถ

ระบบจัดการฟอร์มโคนม

ระบบจัดการฟอร์มโคนม

ระบบซ่อมบำรุงบ้านจัดสรร

ระบบซ่อมบำรุงบ้านจัดสรร

เว็บไซต์นวดเดลิเวอรี่

เว็บไซต์นวดเดลิเวอรี่

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกร

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกร

ระบบจัดการพื้นที่ขายสินค้า

ระบบจัดการพื้นที่ขายสินค้า

ร้านขายข้าวกล่อง

ร้านขายข้าวกล่อง

ระบบจัดการอบรม สัมนา

ระบบจัดการอบรม สัมนา

ระบบธุรกิจทัวร์

ระบบธุรกิจทัวร์

ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ

ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ

ระบบสั่งตัดและเช่าชุดครุย

ระบบสั่งตัดและเช่าชุดครุย