E-Learning เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา ASP.Net

พัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน สำหรับผู้เรียน และผู้ดูแลระบบสามารถดูสถิการเรียนได้ สามารถบริหารจัดการบทเรียนและแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

โปรเจคที่แนะนำ

ร้านขายเครื่องประดับ

ร้านขายเครื่องประดับ

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกร

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกร

ระบบซ่อมบำรุงบ้านจัดสรร

ระบบซ่อมบำรุงบ้านจัดสรร

ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ

ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ

ระบบธุรกิจทัวร์

ระบบธุรกิจทัวร์

ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ร้านขายเครื่องสำอางค์

ร้านขายเครื่องสำอางค์

ระบบจัดการพื้นที่ขายสินค้า

ระบบจัดการพื้นที่ขายสินค้า

ระบบจัดการอบรม สัมนา

ระบบจัดการอบรม สัมนา

ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น

ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น

เว็บประมูลสินค้า

เว็บประมูลสินค้า

ระบบการรับสมัครงานออนไลน์

ระบบการรับสมัครงานออนไลน์

ระบบจองคิวรถปลูกอ้อย

ระบบจองคิวรถปลูกอ้อย

ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร

ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร

ร้านขายกระเป๋า

ร้านขายกระเป๋า

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบฐานข้อมูลพนักงาน

ระบบฐานข้อมูลพนักงาน

ระบบงานธุรกิจเช่ารถ

ระบบงานธุรกิจเช่ารถ

ระบบสั่งตัดและเช่าชุดครุย

ระบบสั่งตัดและเช่าชุดครุย

เว็บไซต์นวดเดลิเวอรี่

เว็บไซต์นวดเดลิเวอรี่

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

ระบบจัดการหอพัก

ระบบจัดการหอพัก

ระบบจัดการฟอร์มโคนม

ระบบจัดการฟอร์มโคนม

ร้านขายข้าวกล่อง

ร้านขายข้าวกล่อง

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์