E-Learning เรื่อง สร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla CMS

พัฒนาโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เพื่อเก็บข้อมูลสถิติ

โปรเจคที่แนะนำ

ระบบสั่งตัดและเช่าชุดครุย

ระบบสั่งตัดและเช่าชุดครุย

ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น

ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบซ่อมบำรุงบ้านจัดสรร

ระบบซ่อมบำรุงบ้านจัดสรร

ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ร้านขายกระเป๋า

ร้านขายกระเป๋า

เว็บไซต์นวดเดลิเวอรี่

เว็บไซต์นวดเดลิเวอรี่

ระบบจองคิวรถปลูกอ้อย

ระบบจองคิวรถปลูกอ้อย

ระบบการรับสมัครงานออนไลน์

ระบบการรับสมัครงานออนไลน์

ระบบจัดการอบรม สัมนา

ระบบจัดการอบรม สัมนา

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกร

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกร

ระบบฐานข้อมูลพนักงาน

ระบบฐานข้อมูลพนักงาน

ร้านขายเครื่องสำอางค์

ร้านขายเครื่องสำอางค์

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

ระบบจัดการฟอร์มโคนม

ระบบจัดการฟอร์มโคนม

ระบบงานธุรกิจเช่ารถ

ระบบงานธุรกิจเช่ารถ

ร้านขายข้าวกล่อง

ร้านขายข้าวกล่อง

ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ

ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ

ระบบจัดการหอพัก

ระบบจัดการหอพัก

เว็บประมูลสินค้า

เว็บประมูลสินค้า

ร้านขายเครื่องประดับ

ร้านขายเครื่องประดับ

ระบบจัดการพื้นที่ขายสินค้า

ระบบจัดการพื้นที่ขายสินค้า

ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร

ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร

ระบบธุรกิจทัวร์

ระบบธุรกิจทัวร์