ระบบครุภัณฑ์

โปรแกรมจำลองระบบครุภัณฑ์ เหมือนระบบจริงๆ มีการออกเลข ยืม-คืน ครุภัณฑ์ ตัดจำหน่าย

ราคา: 2,000 บาท

  • โปรแกรมภาษา:   PHP
  • ฐานข้อมูล:  MySQL
  • ขอบเขตการทำงาน
  • ความต้องการของระบบ
  • Tag

- เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหาข้อมูลตำแหน่ง
- เพิ่มแก้ไข ลบ ค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่
- เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหาข้อมูลสมาชิก
- เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์
- เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหาการยืมครุภัณฑ์
- เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหาการคืนครุภัณฑ์
- เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์
- ออกรายงานครุภัณฑ์
- ออกรายงานการยืมครุภัณฑ์
- ออกรายงานการคืนครุภัณฑ์
- ออกรายงานการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์

  • Web Server Appserv 2.5.10 ,Wampp , Xampp
  • Web Browser IE8.0ขึ้นไป, Chrome, Firefox
  • Device All Device
  • Resolution 1204x768
ระบบครุภัณฑ์,โปรแกรมครุภัณฑ์,โปรเจคครุภัณฑ์,จัดการครุภัณฑ์,ครุภัณฑ์ออนไลน์,

โปรเจคที่แนะนำ

ร้านขายกระเป๋า

ร้านขายกระเป๋า

ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ

ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ

ร้านขายข้าวกล่อง

ร้านขายข้าวกล่อง

ระบบจองคิวรถปลูกอ้อย

ระบบจองคิวรถปลูกอ้อย

เว็บไซต์นวดเดลิเวอรี่

เว็บไซต์นวดเดลิเวอรี่

ระบบสั่งตัดและเช่าชุดครุย

ระบบสั่งตัดและเช่าชุดครุย

ระบบจัดการอบรม สัมนา

ระบบจัดการอบรม สัมนา

ระบบจัดการพื้นที่ขายสินค้า

ระบบจัดการพื้นที่ขายสินค้า

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร

ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร

ระบบธุรกิจทัวร์

ระบบธุรกิจทัวร์

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น

ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น

ร้านขายเครื่องประดับ

ร้านขายเครื่องประดับ

ระบบฐานข้อมูลพนักงาน

ระบบฐานข้อมูลพนักงาน

ระบบการรับสมัครงานออนไลน์

ระบบการรับสมัครงานออนไลน์

ระบบจัดการหอพัก

ระบบจัดการหอพัก

ระบบงานธุรกิจเช่ารถ

ระบบงานธุรกิจเช่ารถ

ระบบซ่อมบำรุงบ้านจัดสรร

ระบบซ่อมบำรุงบ้านจัดสรร

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

เว็บประมูลสินค้า

เว็บประมูลสินค้า

ร้านขายเครื่องสำอางค์

ร้านขายเครื่องสำอางค์

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกร

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกร

ระบบจัดการฟอร์มโคนม

ระบบจัดการฟอร์มโคนม

ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์